Sata vuotta maamiesseuratoimintaa Kaarinassa

KAARINA. Kaarinan ja Kuusiston maamiesseuralla alkoi 100-vuotis juhlavuosi. Vuonna 1916 tammikuun 17. päivänä 30 kaarinalaista maanviljelijää päättivät perustaa maamiesseuran Kaarinaan Iso-Kauselassa pitämässään kokouksessa. Kaarinan kunta oli tuolloin huomattavasti suurempi pinta-alaltaan, sillä nykyiset Turun kaupunginosat kuuluivat Kaarinan kuntaan. Näitä olivat mm. Nummenmäki, Lauste, Varissuo, Vähä-Heikkilä, Uittamo ja Peltola-Harittu. Viljelijöitä oli runsaasti, sillä jo ensimmäisenä toimintavuotena seuraan liittyi 150 jäsentä. Alkuvuosina toiminta oli tosi vilkasta. Kursseja järjestettiin karjanhoidosta, lannanhoidosta, ruoanlaitosta ja metsänhoidosta, ja maanviljelijät ottivat mittaa toisistaan mm. kyntämisessä ja ojankaivuussa. Toimeliainta aikaa seuran historiassa olivat 1920- ja 1930-luvut. Sota-aika kuitenkin lamaannutti seuran toiminnan, kun miehet olivat puolustamassa isänmaataan.

Sodan jälkeen toiminta käynnistyi uudelleen. Sen ajanjakson yksi suurimmista hankkeista oli urheilutalon rakentaminen Kaarinaan. Tämä ei toteutunut, mutta maamiesseura oli vahvasti mukana yhtiömuotoisen uimahallin aikaansaannissa. Kunnan pienennyttyä ja ammattirakenteen muututtua maatalous oli vähentynyt, joten myös alkuperäinen neuvonta ja valistustyö vähenivät.

Maamiesseura Kuusistoon 1935

Kuusistolaiset perustivat oman maamiesseuransa 19 vuotta kaarinalaisten jälkeen.

Kuusisto oli tuolloin itsenäinen kunta, ja kuusistolaiset maanviljelijät eivät toimineet Kaarinan maamiesseurassa. Sodan jälkeen lakkautettu Suojeluskunta lahjoitti talonsa maamiesseuralle. Lahjoitettu talo toimii edelleenkin Kuusiston Maamiesseurantalon nimellä.

Useita kertoja vuosikymmenien aikana oli keskusteltu maamiesseurojen yhdistämisestä. Yhdistyminen toteutui vasta vuosituhannen vaihduttua, jolloin toimintansa aloitti yhdistynyt seura nimeltään Kaarinan ja Kuusiston maamiesseura.

Nyt 150 jäsentä

Jäseniä seurassa on nyt lähes 150, ja toiminta on painottunut hyvin vahvasti jäsenkunnan yhteiseen vapaa-ajanviettoon. Jäsenistön ahkerassa käytössä ovat Harvaluodossa sijaitseva vapaa-ajanviettopaikka Tehiranta, Ikaalisten kylpylän Terme-osake ja Kuusiston Maamiesseurantalo.