Saattohoidon matkakumppaneiden koulutus alkaa Naantalissa

Kuva: Pixabay.

NAANTALI. Naantalin seurakunnan, Naantalin terveyskeskuksen ja Turussa sijaitsevan Karinakodin saattohoidon asiantuntijoiden Matkakumppaniksi saattohoitoon -kurssi alkaa torstaina 14. tammikuuta. Ilmoittautuminen on käynnissä 11. tammikuuta asti saattohoidon lähimmäisiksi haluaville vapaaehtoisille.

Kurssia vetävät diakoniatyöntekijät Minna Pykälämaa ja Mari Syrjäkoski-Vuollet Naantalin seurakunnasta.

– Kuka tahansa tavallinen ja tasapainoinen ihminen voi osallistua kurssille. Osallistujat ovat eri-ikäisiä, eri elämäntilanteen tai koulutuksen omaavia ihmisiä. Terveyskeskuksen työntekijä haastattelee ja katsoo soveltuvuuden lähimmäispalvelijaksi koulutuksen jälkeen, Pykälämaa kertoo.

– Saattohoidon lähimmäispalvelijan tavoitteena on toimia sekä kuolevan että hänen läheistensä tukena. Lähimmäispalvelijana toimiminen on ennen kaikkea lähellä olemista, kuuntelemista, keskustelemista, tukemista ja vierellä kulkemista, lisää Pykälämaa.

Koulutus saattohoidon lähimmäispalvelijoille on 14.1., 28.1., 11.2. ja 17.2. kello 17.30–19.30 Naantalin seurakuntakeskuksessa. Neljän luennon aiheita ovat muun muassa vapaaehtoisuus ja sen periaatteet seurakunnan näkökulmasta, saattohoito ja kuolevan kohtaaminen, terveyskeskuksen käytännöt, vapaaehtoisen rooli vuodeosastolla, vaitiolovelvollisuus sekä sielunhoito.

– Tällä hetkellä mukaan on ilmoittautunut jo 23 henkilöä. Mukaan kuitenkin mahtuu vielä, Pykälämaa sanoo.

Naantalin terveyskeskuksen vuodeosaston sekä saattohoidon kehittäminen on eräs kaupungin hoito- ja vanhuspalvelujen kehittämisen painopistealueena Naantalin ikääntymispoliittisessa suunnitelmassa vuoteen 2020. Työtä tukee vanhusneuvoston, seurakunnan ja vapaaehtoisten mittava toiminta ikääntyneiden parissa.

Vastaavanlaisesta toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia muun muassa saattohoidon kehittämisen pilotteina toimivissa Raision ja Kaarinan terveyskeskuksissa. Kaupunkien seurakunnat ovat järjestäneet saattohoidettaville ja heidän omaisilleen vertaistukea, hengellistä tukea ja erilaisia kursseja surutyön helpottamiseksi.

Katariina Mäkinen-Önsoy