POLITIIKKA. Valtion nimeämät kuntajakoselvittäjät esittivät vuoden 2014 lopussa Maskun, Kustavin ja Taivassalon liittämistä Naantaliin vuoden 2017 alusta. Kunnat hylkäsivät viime vuonna neljän kunnan yhdistymissopimuksen Taivassaloa lukuun ottamatta.

Neljän kunnan yhdistymisselvityksen rinnalla selvitettiin Naantalin ja Maskun kuntien yhdistämistä. Naantalin ja Maskun välisen kuntaliitoksen mahdollisuus on nähty vaihtoehtona, jonka edut ja haitat on perusteltua selvittää erillisessä päätöksentekoprosessissa.

Kansalaispalautetta on mahdollisuus antaa 29.1.2016 saakka

Naantalin ja Maskun välistä kuntaliitosta koskevat ja selvitysmiesten laatimat yhdistymisasiakirjat ovat kunnissa ja niiden verkkosivuilla nähtävillä ajalla 29.1.2016 saakka. Asukkailla ja muilla, jotka katsovat asian koskevan itseään, on tilaisuus tehdä huomautus kuntien yhdistämisestä 29.1.2016 klo 15.00 mennessä. Huomautukset toimitetaan omalle kotikunnalle.

Naantalin kaupunki ja Maskun kunta kertovat helmikuun alussa yhteisessä tiedotteessa yhdistymistä koskevien huomautusten määrästä ja sisällöstä.

Päätöksenteko kuntien luottamushenkilöelimissä

Naantalin kaupunginhallitus ja Maskun kunnanhallitus käsittelevät kuntaliitosasiaa 15.2.2016 pidettävissä kokouksissaan ja päättävät asiaa koskevista ehdotuksistaan valtuustoille, joille kuuluu lopullinen päätösvalta ratkaista, hyväksyykö vai hylkääkö kunta kuntaliitosta koskevan kuntajakoselvittäjien ehdotuksen. Naantalin kaupunginvaltuuston ja Maskun kunnanvaltuuston on tarkoitus käsitellä asiaa 29.2.2016 pidettävissä kokouksissaan.