Maskun Rivieran yritysalueen ja terveyskeskuksen asemakaavamuutokset nähtävillä

Rivieran yritysalueen asemakaavamuutos laajentaa kaavaa Metsänvartijantien ja Kankaisten Kauppatien välille. Kuva: Katariina Mäkinen-Önsoy.

MASKU. Asemakaavamuutokset Maskun terveyskeskukselle sekä Rivieran yritysalueelle ovat nähtävillä 21.1.–8.2.2016 Maskun kunnanvirastossa sen aukioloaikoina ja kunnan internetsivuilla www.masku.fi/kaavoitus Maskun kunnanhallituksen 18.1. kokouksessaan antamien päätösten mukaisesti.

Rivieran yritysalueella kaavamuutos koskee lounaisosan, keskuskorttelin ja koillisosan asemakaava-alueita. Tie- ja katujärjestelyjen vuoksi tarvitaan muutoksia katualueisiin. Myös korttelin 502 käyttötarkoitusta on tarve tarkentaa.

Suunnittelualue sisältää Maskuntien ja valtatie 8:n väliin rakentuvan uuden yritysalueen osia rakenteilla olevan moottoritien molemmin puolin. Asemakaavan muutos koskee osia Rivieran yritysalueen asemakaavoista, jotka ovat vahvistuneet vuosina 2013–2015 kolmessa osassa.

Kaavarajauksen laajentamisen takana on tontin 500/1 omistajan Neste Markkinointi Oy:n mielipide Kankaisten kauppatien ja yhdystien kiertoliittymän suunnittelusta. Kiertoliittymän suunnittelun tarkentuessa on tullut esille, että kaikkia kiertoliittymälle varattua aluetta ei tarvita liikennealueeksi. Niille voidaan suunnitella muuta maankäyttöä.

Nämä alueet omistaa Maskun kunta. Viereisten tonttien (502/1 ja 500/1) tulevien käyttäjien kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta liittää lisäalueet tontteihin ja heille sopii, että näin toimitaan. Liittämiseen liittyvistä kaupallisista yksityiskohdista sovitaan erikseen.

Terveyskeskuksen kaavanmuutos koskee puolestaan korttelia 78a. Muutoksella kumotaan Ruskallion kevytväylän vaatima tiealue.

Kumoamisessa ei oteta Maskun maankäyttöinsinööri Jukka Niemeläisen mukaan kantaa Ruutontielle rakennettavan suojatien ja terveyskeskuksen taakse johtavan mahdollisen kevyen liikenteen tilavarauksiin.

– Nämä asiat voidaan ratkaista varsinaisen terveyskeskuksen tontin kaavamuutoksen yhteydessä. Sote-uudistuksen ollessa kesken terveyskeskuksen tilatarpeen kehittymisestä ja rakennusten käyttötarpeesta ei ole selvää suunnitelmaa.

Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä kaavaehdotuksista kirjallinen muistutus, joka on toimitettava Maskun kunnanvirastoon osoitteella Keskuskaari 3, 21250 Masku ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Katariina Mäkinen-Önsoy