Maskun Kurittulan koulun uudisrakennushanke etenee helmikuussa

Tällä hetkellä Maskun Kurittulan koulun oppilaat opiskelevat sisäilmaongelmaisen koulun ympärille hankituissa tilaelementeissä. Kuva: Ragip Önsoy.

MASKU. Maskun kunnanvaltuusto päätti 14.12.2015 kokouksessaan, että Kurittulan koulua ei peruskorjata, vaan se toteutetaan kunnan omana talonrakennushankkeena. Uusi koulurakennus rakennetaan joko Kurittulan koulun tontille tai vaihtoehtoisesti Maskun Hemmingin yläkoulun ja Taponkedon hallin väliselle alueelle.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Maija Salo uskoo asian etenevän helmikuun puolella.

– Olemme pyrkineet siihen, että kunnanhallitus saisi asian käsiteltäväkseen helmikuun kokoukseensa, jolloin 29.2. kokoontuva valtuusto saisi päätettäväkseen muun muassa uudisrakennuksen tarkemmat kustannukset.

– Asia on tällä hetkellä teknisten palvelujen valmistelussa, joten annamme heille täyden työrauhan tässä kohtaa valmistella asiaa huolella, jotta pysytään aikataulussa.

Alkuvaiheessa väläytettiin korjausmahdollisuuksia suppeammasta korjaussuunnittelusta aina peruskorjaustasoiseen suunnitteluun asti. Sen jälkeen keskusteltiin uudisrakennuksen toteuttamisesta vuokrausmallilla Hemmingin koulun tontille. Vasta kunnanhallituksen 7.12. pitämän kokouksen käsittelyssä vt. kunnanjohtaja Maija Löfstedt muutti hallituksen valtuustolle antamaa päätösehdotusta niin, että uusi koulu toteutetaankin kunnan omana talonrakennushankkeena.

Palavereissa nousi useaan otteeseen selvästi esille sisäilmakorjauksen tai peruskorjauksen kannattamattomuutta, koska niiden kustannukset nousevat hyvin lähelle uuden rakennuksen toteuttamiskustannuksia. Lisäksi vaatimustaso korjausten onnistumiselle on erittäin korkea.

Uudisrakennusta on kannatettu myös kuntalaisten keskuudessa, sillä kuntaan toimitettiin 5. lokakuuta 287 kuntalaisen allekirjoittama aloite uuden koulun rakentamisesta vanhan tilalle. Allekirjoittaneet ilmaisivat tavoitteekseen, että nykyinen Kurittulan koulurakennus puretaan perustuksiaan myöten ja tilalle rakennetaan moderni koulurakennus, joka vastaa nykyisiä koulutustarpeita.

Hankkeen tavoiteaikataulussa 2016 talonrakennustyöt voisivat alkaa kesän alkupuolella valtuustopäätöksen lainvoimaistumisen jälkeen, jolloin uusien tilojen käyttöönotto voisi tapahtua vielä vuoden loppuun mennessä. Tarkastelussa on käytetty laskennallista koulun kokoa 4500 m2. Tilat sijoitettaisiin kahteen kerrokseen. Lisäksi on huomioitu välituntipihan leikkialue sekä parkkipaikat 30 autolle. Uudisrakennuksen kustannuksiksi arvioidaan yli 10 miljoonaa euroa.

Katariina Mäkinen-Önsoy