Sähköiset palvelut yleistyvät Liedossa ja Kaarinassa

LIETO. Kuluvan vuoden kesäkuun alussa käyttöön otettu Liedon karttapalvelu kartoittaa kuntalaisten mielipiteitä muun muassa mahdollisista vaaranpaikoista tieverkostossa sekä katuvalojen toimivuudesta. Palautteet on jaettu 12 eri aihealueeseen, ja niihin voi liittää kuvan. Järjestelmä toimii myös mobiililaitteilla.

Liedon mittausinsinööri Janne Muikkula kertoo, miten kunnan nettisivujen etusivulta löytyvä karttapalvelun palautekanava toimii käytännössä:

– Ensin valitaan palautteen aihe, joka voi olla vaikka kysymys, idea tai ihan vain kiitoskin. Seuraavaksi valikoidaan palautetta koskeva alue sekä aihe. Aihepiirin valinta kertoo mihin osastoon kunnan organisaatiossa palaute kuuluu, jolloin asiasta lähtee automaattiset sähköpostit vähintään kahdelle virkamiehelle.
– Palautesähköposteihin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Joskus joudumme toteamaan, että asia on juuri käsittelyssä esimerkiksi budjettiesitysten aikaan, tai että kysymyksessä on valtion ylläpitämä tie, jolloin asia etenee Ely-keskuksen puolelle.

Puolen vuoden aikana palveluun on tullut kymmeniä palautteita.

– Iso osa palautteista käsittelee Liedon asemanseutua sekä katuvalaistusta ympäri kuntaa. Palvelu on osoittautunut toimivaksi, vaikka harjoitteluahan se on vaatinut niin kunnan henkilöstön kuin kuntalaistenkin puolelta, Muikkula sanoo.

KAARINAN kaupunki otti käyttöön joulukuun alussa uuden sähköisen palautepalvelun, joka toimii myös mobiililaitteilla. Käsittelyn nopeuttamiseksi palautteet on jaettu valmiiksi kahdeksaan eri aihealueeseen. Aihealueet näkyvät selkeästi heti palvelun etusivulla.

Molemmat järjestelmät hyödyntää Turun karttapalvelun karttoja, jolloin yhdestä näkymästä näkee kaikki karttaan merkityt palautteet.

Vaskia ja Föliä koskevat palautteet pyydetään jatkossakin antamaan näiden seudullisten tahojen omien sivujen kautta.

Katariina Mäkinen-Önsoy