Raision valtteina yrityslähtöinen toimintatapa ja ripeys tonttiasioissa

RAISIO. Raision kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma on päivitetty ja sen linjaus on yksinkertainen: Raisiossa yritykset menestyvät. Yrittäminen Raisiossa on helppoa, minkä takaavat etenkin aktiivinen ja nopea maankäyttöpolitiikka, yrittämisen toimintaedellytysten jatkuva kehittäminen ja kaupungin yrityslähtöinen toimintatapakulttuuri. Raisiolla on tahto kuulua menestyvän kaupunkiseudun parhaisiin elinkeinotoimijoihin.

Tulevien vuosien elinkeinopolitiikassa Raision painopisteenä on maankäytön osalta taata kilpailukykyinen yritystonttivaranto ja logistinen ylivertaisuus. Hyvää yritysilmapiiriä – niin paikallista kuin seudullista – kehitetään edelleen yhteistyössä niin yrittäjien kuin muidenkin tahojen kanssa ja yritysten kehittymistä ja laajentumista edistetään yhteistyöllä.

Loistava esimerkki Raision kaupungin ja koko Turun seudun keskeisten elinkeinopoliittisten toimijoiden kehittämisyhteistyöstä on Raisiossa keväällä 2015 toimintansa aloittanut Smart Chemistry Park, joka on Suomen merkittävin cleantech-yrityskeskittymä. Smart Chemistry Park on myös Raision avaus muille ”vihreän teollisuuden” yrityksille, jotka toivotetaan tervetulleiksi Raisioon: Raisio tavoittelee asemaa ympäristöystävällisten elinkeinojen kaupunkina.

Yrittäjyyskasvatus takaa aktiiviset yrittäjät ja elinvoimaiset yritykset myös tulevaisuudessa. Raisiossa yrittäjäkasvatusta toteutetaan monipuolisesti kaikilla koulutusasteilla alakoulusta lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Alakouluissa on 4. ja 5. luokkien oppilaille Pikkuyrittäjät-klubi, joka tutustuttaa lapset yrittäjyyteen. Yläkoulussa ekonomia on jo yksi valinnaisaine. Tämän lisäksi 9. luokkien oppilaat ovat mukana Vuosi yrittäjänä -toiminnassa, jossa oikeasti perustetaan yritys vuoden ajaksi. Lukiossa on valinnaisena yrittäjyyskasvatusta ja lukion oma yrittäjyystiimi juurruttaa lukioon yrittäjämäistä työskentelytapaa ja järjestää yrittäjätapahtumia.

Raisiossa on yrityksiä noin 1 500 ja työpaikkoja 10 130. Vuodesta 2006 yritysten määrä on kasvanut noin sadalla ja työpaikkojen määrä 130:lla. Työpaikkaomavaraisuus on Raisiossa lähes 96 prosenttia, mikä on korkein kaikista Turun, Tampereen ja Oulun kehyskunnista.

Raision suurimmat toimialat ovat kauppa, teollisuus ja liike-elämän palvelut. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kaupan osuus on kasvanut 23 prosentista 26 prosenttiin. Teollisuuden osuus on laskenut 22 prosentista 17 prosenttiin ja liike-elämän palvelujen 15 prosentista 14 prosenttiin.

Raision kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma on laadittu vuosille 2016–2020.

Sitä käsitellään Raision kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.