POLITIIKKA. Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää 10.12. kokouksessaan keskustakorttelien suunnitteluohjeen käsittelyn keskeyttämisestä, kunnes asemakaava on tullut lainvoimaiseksi.

Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen esittää, että lautakunta päättää järjestää vuoden 2016 alkupuolella kerrostalojen puuarkkitehtuuria koskevan tilaisuuden ja toisen puurakentamista kerrostalojen lisä- ja täydennysrakentamisessa käsittelevän tilaisuuden. Ensimmäinen tilaisuus liittyy keskustakorttelien uudisrakentamiseen ja jälkimmäinen liittyy III:n kaupunginosan meneillään olevaan tarkasteluun lisärakentamisesta. Asiaan liittyen on jätetty 19.10. valtuustoaloite puurakentamisen lisäämiseksi Naantalissa.

Turun hallinto-oikeus (THO) hylkäsi lokakuussa Naantalin keskustakortteleiden asemakaavaa koskevan valituksen, jossa Pekka Sivula, Ilkka Veso, Kari Rahja, Mikko Mattila ja Tauno Wiljanen vaativat kaupunginvaltuuston 09.02.2015 keskustakortteleiden asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymispäätöksen kumoamista.

Kaava-alue käsittää Tullikadun, Luostarinkadun, Käsityöläiskadun sekä Tuulensuunkadun rajaaman alueen lisäksi Ratakadun ja Aurinkotien välisen vyöhykkeen, joihin sisältyy virastotalo ja Kreivinniityn asunto-osakeyhtiön tontti. Kaava-alueen laajuus on 5,2 hehtaaria.

Naantalin kaupungin suunnitelmakaudella 2016–2019 vuonna 2017 toteutetaan Aurinkotien ja Kreivinkadun kiertoliittymäliittymähanke sekä vuoden 2019 aikana tehdään muutostöitä Luostarinkadulla. Kokonaisinvestoinniltaan 4,7 miljoonaa euron hanke jatkuu yli suunnitelmakauden.

Lisäksi kaupunki lisäsi vuoden 2016 talousarvioon keskustakortteleiden katualueille 75 000 euron ja vesihuollolle 25 000 euron aloitusrahan.

– Kunnallistekniikkaan investoiminen tarkoittaa toivottavasti sitä, että kerrostalokaavoitusta voitaisiin aloittaa, Naantalin kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Hannu Aalto kommentoi.
– Kunhan ei tule jatkovalituksia THO:n kumoaman valituksen jälkeen, suunnittelussa päästään askel eteenpäin, Aalto lisää.

Katariina Mäkinen-Önsoy