NAANTALI. Naantalin Purjehdusseura julkaisee tietokirjan satavuotisesta historiastaan juhlavuonnaan 2017. Kirjan kirjoittaa merihistorioitsija Lauri Kaira. Hän on aikaisemmin julkaissut purjehduksen historiaan liittyviä tieteellisiä artikkeleita eri vuosikirjoissa.

Hanke on merkittävä ponnistus seuralle niin henkisesti kuin rahallisesti. Kirjoitus- ja tutkimustyö kestävät vuoden 2016 loppuun. Kirjan lisäksi hankeen aikana toteutetaan seuran historiaa esittelevä digitaalinen näyttely ja kaikille avoin muistitietoaineiston keruu.

Kirjan julkaiseminen on seuralle merkittävä ponnistus. Se on rahallisesti suuri hanke, mutta myös henkisesti tärkeä niin seuran kuin Naantalin historian kannalta. Suurin haaste kirjan kirjoittamisessa on tavoittaa seuran menneisyys ja sen syvälle ulottuvat juuret osana Naantalin kaupungin seurapiirien ja kylpylän elämää. Purjehdusseura ei ole yhteiskunnasta irtonainen kokonaisuus vaan sen toimintaa pyritään teoksessa kuvaamaan osana elävää kaupunkielämää, iloineen ja suruineen.

Naantalin Purjehdusseuran historia alkaa vuodesta 1917 ja se on yhtä pitkä kuin itsenäisen Suomen historia. Seura on yksi alueen suurimpia yhdistyksiä ja vanhimpia urheiluseuroja. Sen juuret ovat kuitenkin syvemmällä historiassa, sillä purjehdusurheilua Naantalin vesillä harjoitettiin jo pitkään ennen seuran syntymistä.

Seuran perustamisen taustalla oli kylpylävieraiden halu purjehtia kilpaa, mutta myös perustajajäsenten huoli kesäasukkaiden turvallisuudesta. Seuran tarkoituksena edelleen on kehittää ja edistää purjehdusurheilua ja veneilyä sekä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja.

Historiateoksen kirjoittaminen ja aineiston keruu on aloitettu marraskuun alussa.
Teoksen aineisto koostuu pääosin seuran omista lähteistä, mutta yhteistyötä tehdään Naantalin museon kanssa. Myös lehdistöaineistot ovat tärkeässä osassa tutkimusta. Yksittäisten henkilöiden kuvaa Naantalin merellisestä ulottuvuudesta tavoitellaan valokuvien, lokikirjamerkintöjen sekä teemahaastattelujen kautta. Hankkeen yhteydessä toteutetaan muistitietoaineiston keruu. Aineistoja kaivataan ei ainoastaan seuralaisilta, vaan myös Naantalin seudun asukkailta.

Kirja ilmestyy Naantalin Purjehdusseuran juhlavuoden 2017 alussa.