Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on esittänyt, ettei Lammasluotoon rakenneta asuntoja. Kaupunginjohtaja Jouni Mutasen ehdotuksesta kaupunginhallitus kuitenkin päätti äänin 6–5 käyttää otto-oikeuttaan, jolloin kaavaa käsitellään hallituksessa joulukuun aikana.

POLITIIKKA. 30. marraskuuta pidetyssä kokouksessa Naantalin kaupunginhallitus alisti äänin 6–5 Lammasluodon asemakaavamuutoksen käsittelyynsä käyttäen otto-oikeutta. Kaupunginjohtaja Jouni Mutasen ehdotusta kaupunginhallituksen otto-oikeuden käyttämisestä puolsivat äänillään Hanna Gustafsson, Jan Lindström, Anne Linja, Tero Tavio, Samuli Santalahti ja Markku Tuuna.

Perussuomalaisten Vilhelm Junnila esitti asiaan eriävän mielipiteen sosialidemokraattien Kimmo Ahon kannattamana.

– Kaupunginhallituksen otto-oikeuden käyttäminen tarkoittaa, että kaavoitus- ja ympäristölautakunnan päätös menettää oikeudellisen merkityksensä ja silloin vaarannetaan maankäyttö- ja rakennuslain pykäliä 54 § ja 57 §, jos maakuntakaavan merkintää maakunnallisesti arvokkaasta rantamaisema-alueesta ei päätöksen seurauksena oteta huomioon, he toteavat eriävässä mielipiteessään.

– Lisäksi otto-oikeuden käyttäminen osoittaa huonoa harkintakykyä kaupunginhallitukselta, sillä kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa esittelijänä toimiva viranhaltija ei jättänyt eriävää mielipidettä ja sen mukaisesti katson, ettei perustetta kaupunginhallituksen käsittelylle ole, he lisäävät.

Junnilan ehdotuksen puolesta äänestivät sen sijaan Kimmo Aho, Vilhelm Junnila, Sirpa Hagsberg, Arja Hentonen ja Terhi Kärkkäinen.

Mielipiteessään Junnila viittasi kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa vihreiden Jarkko Kanervan ehdotuksen mukaisesti tehtyyn päätökseen 19.11. kaavaluonnoksesta, jossa Lammasluotoon ja Teljentien metsikköön ei sijoiteta asuntorakentamista eikä kevyenliikenteenväylää Teljentien pohjoispuolelle.

Joulukuun aikana hallituskäsittelyyn

Naantalin kaupunginjohtaja kertoo asemakaavamuutoksen etenevän kaupunginhallituksen käsittelyyn joulukuun aikana.

– Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen kaavamuutos etenee kaupunginsuunnittelujaostoon, mutta ei kuitenkaan vielä 14.12. pidettävään kokoukseen. Asemakaavan jatkotyöskentelystä päättää kaupungin suunnittelujaosto.

Naantalin maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoisen mukaan kaava jatkaa normaaliin tapaan valtuustopäätösmenettelyyn vuoden 2016 alkupuolella.

– Lammasluodonkin alueen sisältävä Manner-Naantalin osayleiskaavaehdotus tuodaan puolestaan korjailtuna esille helmi–maaliskuun 2016 tienoilla.

Ympäristösopivuus puntarissa

Kaavamuutoksella Väinölän kaupunginosassa sijaitsevaa Lammasluodon venevalkama-aluetta on tarkoitus muuttaa osittain asuinrakennuspaikoiksi. Asemakaavassa tutkitaan erityyppisen asumisen sijoittumista alueelle siten, että siitä muodostuu ympäristöönsä sopiva kokonaisuus. Samalla tutkitaan yleisten rakennusten alueen tarvetta ja ympäristön virkistysalueen laajuutta.

Tavoitteena on paitsi lisätä asuinrakentamista myös mahdollistaa matkailu- tai yritystoimintaa. Naantalin kehityskuva 2035:n mukaan Manner-Naantalin tiivistyvään alueeseen kuuluvan Lammasluodon asukaslukutavoite on 150 asukasta.

Katariina Mäkinen-Önsoy