Kaupunkien tiedotus seuratuinta, paikallislehdet sijalla 2

PAIKALLISET. Kaupungin painetut asukas‐ ja tiedotuslehdet sekä tiedotteet ovat suosituin tapa saada tietoa kaupungin asioista, selviää Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Kaarinassa, Naantalissa ja Raisiossa tehdystä kyselytutkimuksesta. Kaupungin omiin lehtiin oli tutustunut 75 prosenttia kyselyyn vastanneista. Asukaslehtien suosio kasvoi edelliseen vastaavanlaiseen tutkimukseen verrattuna, jolloin niitä oli lukenut 66 prosenttia vastanneista.

Kaupunkilaiset arvostavat sitä, että tietoa saa suoraan kotiin kannettuna. Lisäksi toivotaan kohdennettua viestintää ja tiedon jakamista useilla viestintäkanavilla.

Kaksi kolmasosaa asukkaista on seurannut kaupungin asioita paikallislehdistä ja ‐radiosta sekä kaupungin verkkosivuilta. Nuorista aikuisista eli 18‐35‐vuotiaista jopa 87 prosenttia on käyttänyt kaupungin verkkosivuja. Yli 65‐vuotiaiden joukossa vastaava luku oli 37 prosenttia.

Kaupunkien toimintaa seuraa sosiaalisessa mediassa entistä useampi, mutta silti vain 12 prosenttia vastanneista oli käyttänyt kaupungin sosiaalisen median sivustoja, kuten Facebookia tai Twitteriä. Nuorista aikuisista lähes puolet kuitenkin haluaisi saada kaupunkitietoa sosiaalisen median kautta.

Kaupungit onnistuneet viestinnässä

Kaupunkien viestintään ollaan yleisesti tyytyväisiä: kouluarvosanaksi annettiin keskimäärin 7,59, joka on parempi arvosana kuin vuoden 2013 tutkimuksessa (7,19). Asukkaat pitävät kaupungin tarjoamaa tietoa luotettavana ja hyödyllisenä. Valtaosa myös kokee, että tietoa on helposti saatavilla ja että tieto on selkeää ja ymmärrettävää.

Useimmin asukkaat tarvitsevat tietoa terveyspalveluista, kulttuuripalveluista, liikunta‐ ja ulkoilupalveluista sekä kartoista ja liikenteestä.

Kaupunkilaisten mukaan kaupunki ei perustele päätöksiään riittävästi, eikä kerro tarpeeksi vaihtoehtoisista ratkaisutavoista päätöksenteossa eikä siitä, miten asukkaiden palaute vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Enemmän tiedotusta toivotaankin valmisteilla olevista asioista, muutoksista asukkaille suunnatuissa palveluissa, isoista hankkeista sekä yleisesti palveluista ja palvelujen saatavuudesta.

Kyselytutkimuksen toteutti kaupunkien toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy:n tutkimuspalvelut yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Otos oli yhteensä 4400 henkilöä, ja kyselyyn saatiin 984 vastausta. Vastaavanlaisia tutkimuksia on toteutettu nyt yhteensä 17 kaupungissa vuodesta 2010 lähtien.