Uusi innovaatio – perhehoitokylä – tukee perhehoitajien jaksamista ja perhehoidon laatua

SENIORIT. Perhehoitoliiton hallitus valitsi kokouksessaan 28.11. parhaaksi perhehoitoteoksi ikäihmisten yhteisöllisen perhehoidon kehittämisen Kaarinassa. Kaarinan kaupunki on yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa luonut uudenlaisen vaihtoehdon ikäihmisten toimeksiantosuhteisen perhehoidon toteuttamiseksi: perhehoitokylän. Perhehoitokylän viidessä kodissa asuu jokaisessa 4 ikäihmistä perhehoitajansa kanssa. Perhehoito tarjoaa ikäihmisille yhteisöllistä, inhimillistä ja kodinomaista hoivaa ja huolenpitoa. Perhehoitajille kyläyhteisö tuo vertaistukea ja toimivat sijaisjärjestelyt.

Yhteisöllinen perhehoito on myös osoittautunut taloudelliseksi ratkaisuksi. Kaarinan kaupungin laskelmien mukaan perhehoitokylän toimintakate hoitopaikkaa kohti on 21 914 euroa vuodessa, kun se tehostetussa palveluasumisessa olisi vastaavan hoitoisuuden asukkaan osalta 30 040 euroa.

– Perhehoitoliiton hallitus haluaa valinnallaan nostaa esiin Kaarinan kaupungin innovatiivisuuden ja rohkeuden luoda uusi toimeksiantosuhteisen perhehoidon toimintamalli. Yhteisöllistä perhehoitoa on aikaisemmin käytetty vain lastensuojelussa, mutta ei aikuisten perhehoidossa. Perhehoitokylä Säde on jo osoittanut toimivuutensa, ja toimintamalli kiinnostaa muitakin kuntia, sanoo Perhehoitoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi.

Perhehoitokylä Säde palkittiin viime viikolla myös Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Tuottava Idea -kilpailussa, jonka palveluliiketoimintasarjan Kaarinan kaupunki perhehoitokyläideallaan voitti.

– Ikäihmisten perhehoidon määrätietoinen kehittäminen on kaikkien kuntien ja muiden toimijoiden yhteinen haaste. Ikäihmisten yhteisöllinen perhehoito on asiakkaille uusi välimuotoinen asumispalvelu, joka lisää ikäihmisten valinnanmahdollisuuksia. Kaarinan kaupungin toimintakulttuurin keskeisiä periaatteita ovat luovuus, rohkeus, ketteryys ja yhteisöllisyys. Nämä periaatteet ovat todella hyvin todentuneet myös perhehoitokylän suunnittelussa ja toimintamallin kehittämisessä, kuvailee Kaarinan kaupungin vanhuspalvelujohtaja Seija Sjöblom.

Perhehoitoliitto haluaa perhehoitotekovalinnallaan nostaa esiin perhehoidon kehittämiseksi tehtävää hyvää työtä. Kaikkiaan ehdotuksia parhaaksi perhehoitoteoksi tuli 17. Perhehoitoteoksi ehdotettiin esimerkiksi kuntien ja järjestöjen hankkeita perhehoidon ja perhehoidossa hoidettavien osallisuuden kehittämiseksi, perhehoitajia tukevia toimintamalleja sekä perhehoidon ja perhehoidossa hoidettavien hyväksi toimivia henkilöitä.