Vuoden Välittäjäksi Teemu Tuominen Naantalista

NAANTALI. Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto SKVL ry valitsi liittokokouksensa iltajuhlassa 21.11.2015 Vuoden Kiinteistönvälittäjäksi naantalilaisen Teemu Tuomisen.

Tuominen on koko uransa ajan painottanut koulutuksen tärkeyttä. Tuominen pätevöityi vuonna 2011 Auktorisoiduksi kiinteistöarvioijaksi (AKA-asunnot). Vuodesta 2008 lukien Tuominen on lisäksi opettanut Turun Ammatti-instituutin aikuiskoulutuspuolella kiinteistönvälitykseen ja -arviointiin liittyvillä kursseilla. Hän luennoi lisäksi myös Kiinteistöalan koulutuskeskuksessa Kiinkossa ja Amiedussa. Opetustyön ohessa hän toimii SKVL:n Eettisen toiminnan valiokunnassa, jonka keskeisimpiä tehtäviä on jäsenyrityksistä tehtyjen reklamaatioiden käsittely. Tämä luottamustoimi on laajentanut valtavasti näkökulmaa alalla toimimisessa ja auttanut myös opetustyössä vastaamaan perustellusti syntyviin kysymyksiin.

Tuominen toimii aktiivisesti kiinteistönvälitysalan hyväksi vahvistaen omalla esimerkillään välitysalan arvostuksen lisäämistä. Hän on laaja-alaisesti arvostettu asuntokaupan ammattilainen. Erityisen tärkeänä hän pitää kiinteistönvälitysalalla toimivien säännöllistä kouluttautumista – se on avain välitysalalla menestymiseen myös tulevaisuudessa. Hänen työskentelynsä osoittaa vahvaa sitoutumista alaan ja häntä pidetään luotettavana toimijana. Hän saa kiitosta asiantuntevasta ja laadukkaasta työstä niin asiakkailtaan kuin kollegoiltaankin.

SKVL on valinnut Vuoden Välittäjän vuodesta 1987 lähtien.