Vuoden 2016 budjettiarvioissa näkyy maltillinen talouskuri

Naantalin kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi esittelee Kukolanvainion uutta pientaloaluetta, jonka kunnallistekniikan rakentaminen alkaa ensi vuonna. Kuva: Ragip Önsoy.

Kuntien yhteisinä haasteina on pitää kulut hallinnassa samaan aikaan kun palveluntarve kasvaa ja tulot ovat kysymysmerkki.

TALOUS. Epävarmuutta Naantalin vuoden 2016 talousarvioon tuovat Neste Oyj:n sopimuskorvaukset, joita ei ole budjetoitu suunnitelmakaudelle. Ratkaisu perustuu varovaisuustoimenpiteeseen, joka pienentää toimintatuottoja 2,6 miljoonaa euroa vuositasolla ja 13 miljoonaa euroa yhteensä vuosien 2015–2019 aikana. Haasteita tuovat myös valtionosuudet, jotka vähenevät asteittain. Valtionosuusmenetystä helpottaisi huomattavasti saaristolisä, joka selviää parin kuukauden sisällä.

Naantalin vuoden 2015 tilinpäätös jää todennäköisesti lievästi alijäämäiseksi ollen tällä hetkellä 0,9 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen kuitenkin arvio lopullisen tilinpäätöksen alijäämän olevan lähempänä nollaa kuin miljoonaa.

– Vuoden kaksi viimeistä kuukautta vaikuttavat alijäämän lopulliseen määrään. Viimeksi Naantalin tilinpäätökset ovat jääneet alijäämäisiksi vuosina 2009–2012. Vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätökset olivat ylijäämäisiä. Viimeisimpään vaikutti erityisesti Naantalin sataman yhtiöittäminen, Mutanen toteaa.

Henkilöstökulut on tarkoitus pitää ennallaan. Henkilöstökulujakin isomman satsauksen vaativat palvelujen ostokulut, jotka ovat 55,4 miljoonaa euroa. Tulevalle vuodelle on varattu myös 1,5 miljoonan euron määräraha maanostoa varten.

– Monipuolista tonttitarjontaa kaupungilla on jatkossakin niin Kanta-Naantalissa kuin saariston puolella. Ensi vuonna kunnallistekniikan rakentaminen alkaa Luonnonmaalla sijaitsevan Kukolanvainion pientaloalueen ensimmäisessä vaiheessa, joka tarkoittaa 37 uutta omakotitalotonttia, Mutanen sanoo.

Raisio yhtiöittää vesilaitostoiminnan

Raision kaupungin talousarvion alijäämä katetaan yhtiöittämällä vesilaitostoiminta, jolloin vuositulos nousee noin 12,3 miljoonaan euroon. Positiivista loppulukemaa tukee myös toimintamenojen maltillinen kasvu (1.9 %).

– Maltillisen positiivinen suunta näkyy yritystonttien kysynnän elpymisessä ja telakan piristyvässä tilauskannassa, Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen kommentoi.

Raisio varautuu jatkossakin resurssiopettajien palkkaamiseen niin, että resurssiopettajia on yksi joka alakoulussa ja kaksi Vaisaaren yläkoulussa. Lisäksi talousarvioehdotuksessa on varauduttu lukion koulupsykologin vakanssin perustamiseen.

Palvelutuotantoinvestointeihin kuuluvat Kerttulan liikuntahallin peruskorjaus, Terveysristeyksen perusparannus ja käynnistyvä Kuninkojan paloaseman investointihanke. Elinkeinoelämän edellytyksiin ja yritystontteihin liittyviä investointeja toteutetaan Leilikallion teollisuusalueella, V8-yritysalueella ja venesataman alueella. Asuinalueista perusparannuksen kohteena on Krookila. Lisäksi Raisio luopuu tulevana vuonna katuvalojen sammuttamisesta yöaikaan.

Sote merkittävänä menoeränä

Mynämäessä vuoden 2016 talousarvion vuosikate on reilu 1 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos -581 637 euroa alijäämäinen. Vaikka oma toiminta on pystytty järjestämään kustannustehokkaasti, erikoissairaanhoidon ja Akselin talousarvio on ylittynyt joka vuosi. Kunnan tulorahoitus ei enää riitä menojen kattamiseen. Käyttökulut alenevat 3,2 % ja käyttötuotot alenevat 1,7 % vuoden 2015

muutettuun talousarvioon verrattuna. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat 55,4 % käyttömenoista.

Maskussa varaudutaan 3,2 prosentin menojen kasvuun kuluvaan vuoteen verrattuna. Määrärahaa on nostettu työllistämisen osalta 62 000 euroa ja työterveyshuollon osalta 10 000 euroa kuluvasta vuodesta. Muiden kustannuspaikkojen menot ovat kuluvan vuoden tasolla. Esitys toimintatuottojen loppusummaksi on 948 000. Budjettivaltuusto kokoontuu Maskussa 14. joulukuuta.

Nousiaisten ja Ruskon budjettivaltuustot pidetään niin ikään myöhemmin. Nousiaisissa lopullinen talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskeva ehdotus valtuustolle tehdään 30. marraskuuta pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa. Ruskon kunnanvaltuusto puolestaan käsittelee talousarvion ja taloussuunnitelman 7.12. kokouksessaan.

Katariina Mäkinen-Önsoy

 

 

Tuloveroprosentit ja alla yleiset kiinteistöveroprosentit 2016:

Masku Mynämäki Naantali Nousiainen Raisio Rusko
20,75 21 18,5 21 19,75 19,75
0,95 0,9 1,05 1 1,25 0,95