Vt 8 Raisio–Nousiainen: Uusi tielinjaus avataan liikenteelle 30.11.

LIIKENNE. Raision ja Maskun välinen uusi tieosuus avataan liikenteelle maanantaina 30.11. Samalla otetaan kokonaisuudessaan käyttöön uudet eritasoliittymät Humikkalassa ja Maskussa.

Kasitien liikenne siirtyy uudelle osuudelle Raision Palovuoren ja Maskun Kiisanpirtin välisellä osuudella noin neljän kilometrin matkalla. Lisäksi Humikkalan ja Maskun välillä liikenteelle avataan molemmat ajoradat. Myös Nousiaisten päässä liikenne siirtyy uudelle ajoradalle Hirviojaan saakka. Järjestelyt tapahtuvat vaiheittain maanantain aikana.

Uusien liikennejärjestelyiden myötä liikenne siirtyy lopulliselle tielinjaukselle. Uutta osuutta ei oteta käyttöön moottoritienä vielä tässä vaiheessa. Osuus toimii talven ajan sekaliikennetienä, ja nopeusrajoitus on talven ja kevään ajan pääosin 80km/h. Moottoritienä tie otetaan käyttöön syksyllä 2016.

Vanhan valtatien varressa tilapäisesti käytössä olleet linja-autopysäkit poistuvat käytöstä. Uudet pysäkit sijaitsevat Humikkalan ja Maskun eritasoliittymien kohdalla. Tässä vaiheessa myös eritasoliittymissä otetaan käyttöön uusia kevyen liikenteen yhteyksiä.

Tieosuudella tullaan vielä tekemään viimeistelytöitä, jotka edellyttävät tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja aiheuttavat pientä haittaa liikenteelle. Lisäksi rakennustyöt jatkuvat sivuun jäävillä osuuksilla säiden mukaan talven tuloon asti.