KOULUTUS. Nousiaisten Valpperiin rakennettu uusi moderni koulu toimii monipuolisena toimintakeskittymänä kylän asukkaille. Aiemmassa Valpperintiellä sijaitsevassa koulurakennuksessa oli oma liikuntasali, kun taas Urheilutielle siirtymisensä myötä koululaisten sisäliikuntatunnit pidetään urheilutalolla.

Liikkumismahdollisuuksiin kuuluvat niin metsäinen pururata, joka toimii hiihtolatuna talvella, kuin urheilutalon ja liikuntapuiston toiminnot sekä kaksi kenttää. Ässäkentäksi nimetty uusi lähiliikuntakenttä otettiin käyttöön 2. syyskuuta.

Valpperin koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Piia Suorannan mukaan pienellä koululla on erityisen iso merkitys kunnassa, jossa välimatkat ovat pitkiä.

– Yhteisöllisyyden ja uuden alun merkiksi istutimme koulun eteen pitkäikäisen tammen, Suonranta sanoo kiitellen kunnan päättäjiä onnistuneesta yhteistyöstä.
– Kyläkoulu on yhteinen paikka, johon kokoontua, Suonranta jatkaa.

Koulun kohtalo puhutti

Kun vanha koulu tuli tiensä päähän, uudisrakennuksen nähtiin pohjoisosien asukkaiden näkökulmasta toteuttavan tasapuolista kouluinvestointistrategiaa, sillä aiemmat investointikohteet ovat olleet Paijulan koulun liikuntasali sekä Nummen, Kirkonpiirin, Henrikin koulun ja lukion peruskorjaukset.

Vuonna 1975 rakennetun vanhan koulun peruskorjausta alettiin suunnitella perusteellisesti vuonna 2008, jolloin suoritettiin laaja peruskorjaussuunnitelma. Peruskorjauksen kustannusarvio ylitti uudisrakennuksen kustannukset, joten vuosien 2013–2014 vaihteessa suunnitelmat keskitettiin täysin uuteen kouluun.

Talonrakennusurakka toteutui noin 1,55 miljoonalla eurolla. Lisäksi talousarvioon varattiin erikseen 50 000 euroa irtaimistoon, eli kokonaiskustannus on noin 1,6 miljoonaa euroa. Päätösten takana eivät kuitenkaan olleet pelkät luvut, vaan myös syvällisempi arvokeskustelu.

– Esiopetuksen ja alakoulun saavutettavuus lähipalveluna koettiin tärkeäksi. Kunnan seuraavaksi lähin koulu, Kirkonpiirin koulu, sijaitsee noin 10,3 kilometrin päässä, johon pohjoisimmista osista matkaa olisi kertynyt lähes 25 kilometriä, Nousiaisten sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen kertoo.

Vakaa oppilasmäärä

Valpperin koulun oppilasmäärä on vaihdellut lukuvuodesta 1982–1983 nykypäivään vuosittain 25–63 oppilaan välillä. Alueelle toivotaan muuttavan lisää lapsiperheitä, sillä kouluun voidaan sijoittaa vielä noin parikymmentä oppilasta.

– Valpperin koulussa on neljä opetustilaa, joissa toimivat kolme yhdysluokkaa 1–2, 3–4 ja 5–6 sekä esiopetus. Tällä hetkellä oppilaita on noin 60, rehtori Pirjo Rantanen kertoo.

Nousiainen katsoo tulevaisuuteen

600 neliömetrin koulurakennuksessa neliöt ovat tehokäytössä. Liitutaulujen sijaan jokaisessa luokkahuoneessa on kosketusnäyttötaulu ja tussitaulu.

– Kosketusnäyttötaulujen korkeuden voi säätää oppilaan mukaan, niin että kaikki ylettyvät klikkailemaan, esittelee luokanopettaja Markus Ala-Kauhaluoma.

Perinteisten pulpettien paikalla ovat sirot helposti liikuteltavat pöydät.

– Lisäksi on ryhmätyötiloja, joihin oppilaat voi tarvittaessa jaotella pienempiin ryhmiin, Ala-Kauhaluoma lisää.

Valpperin uusi koulu on suunniteltu niin, että koulussa on jakelukeittiö ja oppilaat ruokailevat luokissa. Kunnan kouluissa kiertävät yhteiset erityisopettajat, erityislastentarhaopettajat, koulukuraattorit, terveydenhoitaja ja talonmies. Käyttöveden lämmittää koulun katolle asennetut aurinkopaneelit.

Katariina Mäkinen-Önsoy

Kyläkoulu on elinvoiman symboli paitsi kyläyhteisölle myös koko seutukunnalle. Tämän yhteistyön merkiksi koulun edustalle istutettiin tammi Valpperin koulun palveluvastaava Maari Longin, sivistyslautakunnan pj Timo Virtasen, luokanopettajien Markus Ala-Kauhaluoman ja Satu Mäkisen, esiopettaja Elina Rinteen, vanhempainyhdistyksen pj Piia Suorannan sekä etualalla olevien sivistysjohtaja Jyrki Lumiaisen, rehtori Pirjo Rantasen ja kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilän (oik.) toimesta. Kuva: Ragip Önsoy
Kyläkoulu on elinvoiman symboli paitsi kyläyhteisölle myös koko seutukunnalle. Tämän yhteistyön merkiksi koulun edustalle istutettiin tammi Valpperin koulun palveluvastaava Maari Longin, sivistyslautakunnan pj Timo Virtasen, luokanopettajien Markus Ala-Kauhaluoman ja Satu Mäkisen, esiopettaja Elina Rinteen, vanhempainyhdistyksen pj Piia Suorannan sekä etualalla olevien sivistysjohtaja Jyrki Lumiaisen, rehtori Pirjo Rantasen ja kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilän (oik.) toimesta. Kuva: Ragip Önsoy
Uutta älykästä luokkahuoneteknologiaa esittelee tässä luokanopettaja Markus Ala-Kauhaluoma. Kuva: Ragip Önsoy
Uutta älykästä luokkahuoneteknologiaa esittelee tässä luokanopettaja Markus Ala-Kauhaluoma.
Kuva: Ragip Önsoy