Kaarinan Pohjonpellon alueella on kylä, jonka porttien sisäpuolella asuu onnellisia uusioperheitä. Se vain on poikkeuksellista, että perheiden kaikki jäsenet ovat jo eläkeikäisiä. Kylällä on ollut asukkaisiinsa parantava vaikutus ja nyt näitä kyliä halutaan tehdä muuallekin Suomeen.

KAARINA. Uutisoimme syyskuussa, että Kaarinassa sijaitseva seniorien perhehoitokylä Säde on valittu Nuorkauppakamarin Tuottava Idea -kilpailussa oman alueensa voittajaksi palveluliiketoimintasarjassa. Nyt Säde palkittiin myös valtakunnan parhaaksi ideaksi omassa sarjassaan. Palkinto jaetaan tänään 26. marraskuuta Finlandiatalolla.

Sädettä ei ylistetä suotta. Perhehoitokylä on ollut käytössä kohta vuoden ja sen saavuttamat tulokset ovat Kaarinan vanhuspalvelujohtaja Seija Sjöblomin mukaan ilmiselvät.

Yksinäisyys ja turvattomuuden tunne on ennen ajanut ikäihmisiä lääkärin vastaanotolle. Ahdistuneisuuteen ei ole kuitenkaan löytynyt syytä terveydentilasta. Perhehoitokylään muuttaneiden asukkaiden toimintakyky ja mieliala parantui jo muutamassa viikossa, iloitsee Sjöblom.

Ensimmäisen vuoden aikana myös lääkärikäynnit ovat vähentyneet merkittävästi, kun ikäihmiset saavat tarvitsemansa huomion ja tuen kotonaan omana itsenään, eikä oireidensa kautta lääkärissä.

Lisäksi mielialalääkkeitä ja verenpainelääkkeitä on pystytty vähentämään ja jopa lopettamaan, jatkaa Sjöblom.

Asukkaista noin puolella on jonkinasteinen muistisairaus. Muistisairaille pieni paikka on parempi kuin iso yksikkö, jossa on paljon asukkaita. Perhehoitokylän toiminta on kannattavaa paitsi ikäihmisten hyvinvoinnin vuoksi myös taloudellisesta näkökulmasta.

Kunta säästä 12 000 euroa vuodessa asukasta kohden, kun asukkaat eivät ole ympärivuorokautisessa hoidossa tehostetussa palveluasumisessa, Sjöblom laskeskelee.

Välimuoto kotona asumiselle ja vanhainkodille

Kaarinan perhehoitokylä on Suomessa ensimmäinen laatuaan. Perhehoitokylän tarkoitus on tarjota inhimillistä ja kodinomaista asumista ja hoivaa senioreille, jotka eivät pärjää yksin kotona, mutta eivät ole tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon tarpeessa.

Kaupunginjohtaja Harri Virta linjasi Tuottava idea -kilpailun palkintojenjakotilaisuudessa, että ikäihmisillä täytyy olla oikeus valita erilaisista asumispalveluista. Vanhainkotihoito ei voi olla ainoa vaihtoehto.

Se, että kunnalla on tarjota vaihtoehtoja, on ikäihmisten arvostamista, kaupunginjohtaja sanoo.

Ikäihmiset nauttivat kaupunkimaisesta toimintaympäristöstä ja palveluiden läheisyydestä. Kaarinassa panostetaan tälläkin hetkellä ikäihmisten asumisratkaisuihin, sillä keskustaan on tulossa uusia senioritaloja.

Ei työ vaan elämäntapa

Kylässä on viisi perhekotia, joissa kussakin asuu perhehoitajan kanssa neljä ikäihmistä. Asukkaat ovat ehtineet jo ystävystyä, tai oikeastaan perhehoitokylässä puhutaan perheytymisestä. Perhehoitokylän perheitä onkin verrattu ihan tavallisiin uusioperheisiin. Perheytymisessä on aluksi tutustumisvaihe, sitten honeymoon-vaihe ja vasta sen jälkeen ihmiset uskaltavat myös kiukustua toisilleen.

Perhehoitajille perhehoitokylässä asuminen ei ole työtä, vaan elämäntapa, vaikka heille toki maksetaankin asukaskohtainen palkkio. Hoitajat ovat paikalla 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa, poislukien vapaapäivät, jolloin heille tulee tuuraaja. Hoitajat laittavat ruuan, pesevät pyykin, huolehtivat asukkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta ja antavat lääkkeet. Öisin he kuitenkin saavat nukkua, sillä perhehoitokylään pääsevät vain sellaiset vanhukset, joilla ei ole yönaikaista avuntarvetta.

Osalla perhehoitajista on lisäksi oma asunto, jossa he viettävät vapaapäiviään; osa taas viettää vapaapäivänsä omien lastensa tai ystäviensä luona. Hoitajien perheet ja ystävät vierailevat perhehoitokylässä, kuten missä tahansa kodissa. Osassa perhehoitokoteja on olohuoneen nurkassa lelulaatikko vierailevia lapsenlapsia varten, kertoo Sjöblom.

Hoitajat saavat toisiltaan myös keskinäistä tukea.

Esimerkiksi maitoa voi käydä lainaamassa pihan poikki tai asukkaat voivat ulkoilla yhdessä, kertoo Sjöblom.

Yhteistyötä helpottaa myös yhteinen kylätalo, jossa voi järjestää tapahtumia tai majoittaa asukkaiden kauempaa tulevia vieraita. Viime vuonna toiminnan alkaessa kylään muuttaneet perhehoitajat asuvat edelleen kylässä. Sekin jo viestittää heidän viihtymisestään.

Innostus laajenee

Seija Sjöblom on saanut esitelmöidä paljon perhehoitokylän toiminnasta ja ensimmäisestä vuodesta. Kiinnostus on ollut valtakunnallisesti laajaa sekä säätiöiden että kuntien tahoilta.

Nyt innostus on herännyt myös kehitysvammaisten perhehoidon puolelle. Tämäntyyppinen asuminen, yhteisöllinen perhehoito voisi soveltua hyvin myös kehitysvammaisille.

Sana Kaarinan perhehoitokylästä on kiirinyt myös naapurikuntien ikäihmisille.

Meille on tullut hakijoita myös lähikunnista, mutta otamme vain kaarinalaisia asukkaita, kertoo Sjöblom. Kaarinalaisten keskuudessa jokaisella on kuitenkin samat mahdollisuudet päästä perhehoitokylään tulotasosta riippumatta.

Täysihoidon maksu riippuu tuloista. Jos eläke on pieni, voidaan tehdä maksualennuksia, jotta kaikilla on mahdollisuus hakea, kertoo Sjöblom.

Tuottava idea- kilpailun alueellista palkintoa juhlitaan lokakuussa perhehoitikylän 1-vuotissynttäreillä.

Janica Vilen