Ruskon budjetti enteilee vakaampaan taloutta

Ruskon kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Antti Mattila, kunnanjohtaja Arto Oikarinen ja hallintojohtaja Kari Lehtinen pitivät budjetti-infon medialle 25.11. Ruskon kunnanvirastossa. Taustalla näkyvät Ruskon kunnan kiinteistöjen kaukolämpöverkkoon liittymiseen liittyvät kaivuutyöt. – Rusko lähestyy HINKU-kuntatavoitteita siirtymällä vaihtoehtoiseen energiatuotantoon, he kertovat. Kuva: Ragip Önsoy.

TALOUS. Lähes 7000 asukkaan Ruskon kunnalla menee keskimääräisesti katsottuna taloudessa ihan hyvin siitäkin huolimatta, että talousarvio vuodelle 2016 on 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kunnanjohtaja Arto Oikarisen mukaan kunnan kokonaislainamäärä ei kasva ensi vuonna merkittävästi. Veroprosenttia joudutaan sen sijaan korottamaan 0,25 prosenttiyksiköllä 19,50 %:sta 19,75 %:iin, koska hitaasti kehittyvät verotulot eivät riitä kattamaan kasvavia sote-menoja.

– Alijäämää on kuitenkin viime vuoteen verrattuna huomattavasti vähemmän. Kiristyksiä joudumme tekemään vain veroprosentin korottamisen muodossa, emmekä silti ole veronkiskojia vaan valtakunnan keskitasoa, Oikarinen toteaa.
– Henkilöstöä ei jouduta lomauttamaan tai irtisanomaan eikä kuntalaisten palveluja karsimaan, Oikarinen lisää.

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Antti Mattila kertoo, että positiivisempia tulevaisuusnäkymiä avittaa esimerkiksi valtionosuudet, jotka näyttävät lähtevän valtionosuusuudistuksen myötä hienoiseen kasvuun Ruskolla ensimmäisen kerran sitten vuoden 2011.

– Meitä onkin jo kuritettu aikamme. Sen sijaan niissä kunnissa, joissa valtionosuudet ovat pysyneet tähän asti tasaisina, osuuksia kuvaava käyrä näyttää laskusuuntaiselta.

Kasvusuuntainen kunta

Asukasluvun tasaisessa kasvussa näkyvät erityisesti lapsiperheet, jotka täyttävät ahkerasti Ruskon päiväkoteja ja kouluja.

– Päivähoidossa mennään jo nyt sadan prosentin kapasiteetilla. Lähitulevaisuuden investoinneissa ei ole uusia päiväkoteja, mutta kotihoidontuen 108 euron kuntalisän maksamista jatketaan ja yksityisen hoidon kuntalisän nostoa esitetään mahdollisesti ensi keväänä, kunnanjohtaja kertoo.

Maltilliseen noin miljoonan euron investointilistaan kuuluvat muun muassa Päällistönmäen 27 vuokrarivitaloasuntoa, Maunun koulun keittiön kylmätilojen laajennus, vesi- ja viemäriverkoston perusparannus ja MAL-hankkeena toteutettava maantie 2012:n perusparannus Ruskon keskustassa.

Suunnitelman mukaan Päällistönmäen rivitalorakentaminen käynnistyy vuonna 2016 ja asunnot valmistuvat vuonna 2017.

– Rivitalot rakennutetaan yhdessä Maununkotisäätiön kanssa niin, että kunnan osuus hankkeesta on 2/3 ja palvelukeskussäätiön 1/3. Rakennuttajana toimii YH-kodit, kunnanjohtaja täsmentää.

Asuin- ja yritystonttitarjontaan lisäystä

Aktiivinen kaavoitus mahdollistaa sen, että tonttitarjontaa on seuraavaksi 4–5 vuodeksi eteenpäin. Tontteja on vuositasolla tähän mennessä luovutettu noin 20, tänä vuonna luovutettujen tonttien määrä on kasvanut 30:een.

– Myös yritystonttien kapasiteettia nostetaan vuoden 2016 alussa Lähteenmäen yritysalueella, kunnanjohtaja lisää.

Hallintojohtaja Kari Lehtisen mukaan Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne Fölin käyttäjämäärät vaihtelevat eri linjoilla.

– Ensi vuodelle sijoittuvat niin strategia- ja päätöksenteko-organisaatiouudistusten valmistelut kuin joukkoliikennepalveluiden kehittämissuunnitelmatkin. Ruskolla tutkitaan erityisesti Rusko–Vahto-linjan käyttäjämääriä ja sitä, olisivatko tuota väliä ajavat autot mahdollisesti nykyistä pienempiä, hän sanoo.

Katariina Mäkinen-Önsoy