RAKENTAMINEN. Naantalin Aurinkosäätiön palvelutalon neljännen rakennusvaiheen toteuttaminen alkaa Hallipolun päässä joulukuun ensimmäisellä viikolla.

Asemakaavamuutoksessa tonttialuetta laajennettiin 1 072 m² Palomäenpuiston suuntaan. Nyt palvelutaloon rakennetaan laajennusosa uudisrakennuksena. Rakennus muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden yksikön aiempien rakennusvaiheiden (1995, 1998 ja 2005) kanssa.

Tällä hetkellä palvelukodissa on 126 asukasta 95 asunnossa. Lisäksi osa kolmannen vaiheen tiloista on vuokrattu Naantalin kaupungin sosiaalikeskukselle, joka toteuttaa tiloissa muistihäiriöisille suunnattua ryhmäkotiasumista.

Naantalin Aurinkosäätiön palvelutalon 4. vaiheen laajennusosan kaakkoisjulkisivu Vahtera Arkkitehtien luonnoskuvassa.
Naantalin Aurinkosäätiön palvelutalon 4. vaiheen laajennusosan kaakkoisjulkisivu Vahtera Arkkitehtien luonnoskuvassa.

Uusi rakennus käsittää Aurinkosäätiön palvelupäällikkö Pirjo Majan mukaan 73 asuntoa.

Palvelutaloon jonottaa nyt 90 ikäihmistä eli tarve on todellinen. Asunnoista 35 on palveluasuntoja ja loput 38 kaupungin vuokraamia muistihäiriöisille tarkoitettuja ryhmäkoteja, Maja kertoo.

Meillä on hyviä kokemuksia tehostetun palveluasumisen palveluiden tuottamisesta kumppanuusperiaatteella, jossa Aurinkosäätiö kiinteistön omistajana vuokraa kaupungille tiloja tehostetun palveluasumisen palvelujen tuottamiseen, Maja lisää.

Henkilöstöresurssit tarkasteluun

Aurinkosäätiön palvelutalon laajennushanke ja ryhmäkotien valmistuminen vaikuttavat vuoden 2016 talousarvioon henkilöstökulujen osalta. Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen toteaa seniorien osuuden kasvavan kun taas lasten osuus väestöstä vähenee.

Osa henkilöstövähennyksistä voinee kohdistua siis esimerkiksi päivähoitoon kaksi päiväkotia yhdistämällä ilman irtisanomistarvetta, kaupunginjohtaja kommentoi.

Tilastokeskuksen arvioiden mukaan Naantalin +75-vuotiaiden osuus väestöstä lähes kolminkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2016 +75 täyttäneitä on ennusteen mukaan 1802 ja vuonna 2025 jo 3346 henkilöä. Yli 85-vuotiaiden osuus on valtakunnallista keskitasoa (n. 2,2%).

Henkilöstötarve on tehostetun palveluasumisen yksikön osalta arviolta noin 20 henkilöä ja säätiön palveluasuntojen osalta 5–6 henkilöä.

ARAlta investointiavustusta

Palvelutalon laajennus liittyy Naantalin keskustan uuden rakennemallin ensimmäisen vaiheen toteutukseen, johon muun muassa myös Unikeon korttelin hankkeet kuuluvat.

Vuoden 2017 huhtikuussa valmistuvan laajennusosan hankinta-arvo on tällä hetkellä noin 8 miljoonaa euroa, josta korkotukilainan osuus on noin 5,4 miljoonaa ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämää investointiavustus noin 2,6 miljoonaa.

Viisikerroksisen rakennuksen kellarikerrokseen tehdään parkkitilaa.

Pysäköintiselvityksessä henkilökunnan, asukkaiden ja vierailijoiden arvioidaan tarvitsevan enimmillään 32 autopaikkaa. Laajennuksen tieltä nykyiseltä parkkialueelta poistuu noin 20 autopaikkaa, jotka korvataan kellarikerrokseen rakennettavalla pysäköintitasolla.

Katariina Mäkinen-Önsoy