Perusturvakuntayhtymä Akselin talousarvion rakenteellisiin muutoksiin kuuluvat muun muassa Maskun ja Mynämäen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen sekä Mäntykodin kiinteistön ja palvelujen myynti.

PALVELUT. Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus omalta osaltaan päätti 30. syyskuuta vuodeosastotoiminnan toteuttamisesta Maskun terveyskeskuksessa nykyisen vuodeosaston ja Ruutontuvan tiloissa. Samalla Mynämäen vuodeosasto lakkautettaisiin. Maskun ja Nousiaisten edustajat yhtymähallituksessa äänestivät yhdistymisen puolesta Mynämäen vastustaessa.

Maskun kunnanvaltuusto 9.11. sekä Nousiaisten kunnanvaltuusto 16.11. hyväksyivät Akselin talousarvion vuodelle 2016 sekä 2017–2018 taloussuunnitelman. Koska Mynämäen kunnanvaltuusto 16.11. kuitenkin päätti olla hyväksymättä talousarviota, perussopimuksen mukainen yhtymäkokous kutsutaan koolle joulukuussa.

Yhdistymisvaikutukset vaihtelevia

Perusturvakuntayhtymä Akselin kuntayhtymänjohtaja Timo Tolppasen mukaan yhdistymisen positiivisina asioina voidaan todeta, että potilasturvallisuus paranee ja toiminnan haavoittuvuus vähenee.

– Nyt lyhyen etäisyyden sisällä on kaksi pientä vuodeosastoa. Maskussa on tällä hetkellä 20 ja Mynämäellä 17 paikkaa. Luonnollisesti yhden yksikön henkilöstöjohtaminen helpottuu. Haemme muutoksella myös jäsenkuntiemme vaatimaa kustannustehokkuutta, jotta saamme nykyistä hoitopäivän hintaa alaspäin. Hoitopäivän hinnasta noin 70 % muodostuu henkilöstökuluista, 13 % muista kuluista ja noin 8 % lääkkeistä ja hoitotarvikkeista. Kuntayhtymän jäsenkunnille maksaman toimitilavuokran osuus on noin 8 % hoitopäivän hinnasta.

Negatiivisena puolena on, että jatkossa ei olisi käytössä kahta erillistä yksikköä, jotka voisivat olla tarpeen poikkeusoloissa.

– Lisäksi vuodeosastopaikkoja olisi hieman vähemmän kuin aikaisemmin. Myös henkilökuljetusten Mynämäen ja Maskun välillä ennakoidaan lisääntyvän, mutta toisaalta matkat vuodeosastolta jatkotutkimuksiin esimerkiksi Tyksiin olisivat osin nykyistä lyhyemmät, Tolppanen sanoo.

Kuntoutukseen lisää tilapäispaikkoja

Yhdistymisen myötä Akselissa olisi 35 vuodeosastopaikka nykyisten 37 sijaan.

– Olemme esittäneet Maskun vuodeosaston yhteydessä tällä hetkellä toimivaa muistisairaille tarkoitettua Ruutontuvan yksikköä siirrettäväksi Luukan palvelukeskukseen. Perusturvakuntayhtymässä on jatkosuunnitelmissa kehittää lisää tilapäishoitopaikkoja, joissa erityisesti panostettaisiin kuntoutukseen, toteaa Tolppanen.

Tolppanen muistuttaa, että vuodeosastot ovat nykyään pääasiassa akuutteja- tai kuntouttavia toimintayksiköitä.

– Vuodeosastojemme hoitojaksojen keskipituus on 12 vuorokautta. On luonnollista, että yksittäisiä poikkeuksia hoitojen pituudessa voi olla. Annamme palveluja kuntalaisten kotiin mahdollisimman paljon esimerkiksi kotisairaalatoiminnan tai kotihoidon kautta, ja tämä vaikuttaa myös vuodeosaston käyttöön. Maskun terveyskeskuksen suunnitellut 35 paikkaa on tämänhetkisen tarpeen mukaan arvioituna riittävä määrä alueen väestöpohjalle, Tolppanen summaa.

– Toivon, että tulevassa SOTE:ssa kaikki vuodeosastopaikat ovat kaikkien SOTE-alueen asukkaiden käytössä, jatkaa Tolppanen.

Hoitopäivien määrät laskusuunnassa

Tolppanen kertoo, että vuodeosastojen hoitopäivät ovat laskeneet kuntayhtymän toiminnan alusta alkaen.

– Vuoden 2011 aikana Maskussa oli 9 322 ja vuonna 2014 enää 6 332 hoitopäivää. Samaan aikaan Mynämäen vuodeosaston hoitopäivät olivat laskeneet 8 410 hoitopäivästä 5 550 hoitopäivään. Hoitopäivät vähenivät vuodesta 2011 vuoteen 2014 yhteensä 5 850 hoitopäivällä.

– Vuodeosastopaikkoja olemme laskeneet 59 vuodepaikasta tämän vuoden 37 vuodepaikkaan. Yhteensä vähennystä on siis ollut 22 paikkaa. Voidaan sanoa, että olemme jo pystyneet vähentämään yhden pienen vuodeosaston verran vuodepaikkoja.

Kuntayhtymällä alkaa vuoden 2016 alusta kuudes toimintavuosi.

– Taloustilanteen tukemiseksi talousarviossa on haettu rakenteellisia uudistuksia, joista kaksi suurinta ovat vuodeosastojärjestely sekä Maskun kunnan kanssa Mäntykodin kiinteistön ja palvelujen myynti. Olemme tyytyväisiä, että Mäntykodin asukkaat ovat saamassa uudet toimivat tilat, Tolppanen sanoo.

– Vuodeosastotoimintojen siirtyminen Mynämäestä Maskuun antaisi mahdollisuuden kehittää nykyistä Mynämäen terveyskeskusta. Saisimme muutoksen kautta sosiaalityöntekijöitä saman katon alle. Valtakunnallisesti puhutaan hyvinvointikeskuksista, joissa palvelua keskitetään yhteen paikkaan, lisää Tolppanen.

Katariina Mäkinen-Önsoy