Lietolaisten sotatarinat nyt koululaisille suunnatusti

Rintamalla taistelleet Väinö Kaukonen (oik.) ja Henrik Johansson sekä sota-ajan kokeneet Anja Kaukonen ja Sirkka Säteri kuuntelivat mielenkiinnolla FM Riku Kauhasen esitystä hänen kokoamasta ”Lietolaiset sodassa” -nettisivustosta. He muistuttivat, että sota ei ollut vain sotaa, vaan myös elämää.

Lietolaiset sodassa -koululaissivusto

www.nautelankoski.net/koululaissivusto

Nettisivusto koostuu kuudesta osiosta:

– Peruspaketti Suomen sodista 1939 – 1944

– Sodan arkea

– Sotatutkimuksesta

– Esineistö

– Naiset ja lapset sodassa

– Kirjallisuutta kiinnostuneille

LIETO. Liedon Sotaveteraanien Korsutuvalla Liedon asemalla julkistettiin yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnattu ”Lietolaiset sodassa” -koululaissivusto viime viikon keskiviikkona. Nettisivuston pohjana on filosofian maisteri Riku Kauhasen keräämä aineisto toisen maailmansodan kokeneista lietolaisista.

Jo keväällä 2014 julkaistiin Nautelankosken museon toteuttaman ”Sota – veteraanien muistista museon muistiin” -hankkeen puitteissa koko laaja aineisto, josta tuotiin nyt esiin tiiviimpi versio koululaisille.

Toisen maailmansodan, suomalaisesta näkökulmasta talvi- ja jatkosodan tapahtumat on ikuistettu nettimuotoon nimenomaan lietolaisesta näkökulmasta. Kyseessä on ainutlaatuinen lähestymistapa, jolloin sota-aikojen suurten taustalinjojen, syy-seuraus-suhteiden ja hyökkäyskuvausten sijaan paneudutaan yksittäisten ihmisten tarinoihin ja kohtaloihin sotavuosina niin rintamalla kuin kotimaisemissa.

Tavoitteena on esitellä sotaa niin kuin tavallinen ihminen sen koki.

Henkilökohtaista tietoa vielä saatavilla

Kauhanen on haastatellut lukuisia sodan kokeneita rintamamiehiä ja sota-ajan eläneitä naisia sekä käynyt läpi mittavat aineistot sotahistoriikeista päiväkirjoihin ja valokuva-arkistoihin.

Nyt ovat menossa viimeiset vuodet, jolloin on mahdollista saada suoraan tietoa talvi- ja jatkosodassa taistelleilta ja eläneiltä. Pian heistä aika jättää, minkä jälkeen muistelmat ovat arkistojen ja kirjojen varassa, Kauhanen painotti.

Historiankirjoissa tuodaan yleensä esiin sodan poliittisia syitä, tapahtumia ja seurauksia. Sodan taustalla ovat kuitenkin aina ihmiset, ja tässä projektissa on haluttu korostaa heidän kokemaansa.

Kauhanen muistuttaa sotaan liittyvän inhimillisiä puolia, jolloin taistelut vihollisen kanssa ovat vain osa tarinaa.

Varsinkin jatkosodan vuosien aikana yritettiin elää mahdollisimman normaalisti. Rintamalla luotiin ystävyyssuhteita ja kulutettiin aikaa erilaisissa askareissa, juhlienkin.

Lietolaisten merkitys esiin

Koululaissivustolla kerrotaan myös siitä, kuinka Lieto oli merkittävässä asemassa viestintäkoulutuksessa ja miten lietolaiset osasivat tehdä oikeaoppisia kirveenvarsia. Sodan arki tulee konkeettisesti lähelle perehtymällä puhdetöihin, ruokailutapoihin, tupakan merkitykseen ja mielialoihin.

Sodasta ei ole oikein haluttu puhua, joten jo senkin takia on todella hyvä, että asioita kirjataan ylös. On myös hienoa, että tässä pureudutaan lietolaisten tarinoihin, sota-ajan kokenut Sirkka Säteri kertoi muistellen samalla nettisivuston kaatuneiden listan Aarre Mikael Lumpeen olleen joskus työnjohtajana Säterin-maatilalla.

Marko Vihriä