LIIKENNE-ETIKETTI. Vastuullisen kuljettajan eräs tärkeimmistä tehtävistä on osata arvioida ja kehittää omaa ajotaitoaan.  Ajotaidon kehittämisen tulisi jatkua läpi elämän, eikä ainoastaan autokoulun aikana.

Jasmin Niittymäki The Autokoulusta huomauttaa, että hyvätapainen tienkäyttäjä ottaa aina toiset huomioon. Autoilijoilla olisi petrattavaa Niittymäen mukaan perusasioissa, kuten suojatiesäännöissä sekä ajamiseen keskittymisessä.

– Kuljettajat eivät kunnioita suojateitä riittävästi. Suojatietä lähestytään liian lujaa eikä väistetä jalankulkijaa, joka on astumassa suojatielle. Yleisin paikka, jossa jalankulkija jää auton alle on suojatie.

Lisäksi suojatien eteen pysähtyneestä ajoneuvosta ei juurikaan välitetä, vaan ajetaan ohi pysähtymättä.

– Sen lisäksi että rikkoo sääntöjä, aiheuttaa suuren vaaran jalankulkijalle. Pysähtyneen ajoneuvon takana voi olla vaikka pieni lapsi, Niittymäki toteaa.

Ammatikseen autoa ajava Niittymäki näkee päivittäin tilanteita, joissa kuljettaja aiheuttaa vaaraa tai rikkoo sääntöjä keskittymällä johonkin muuhun kuin ajamiseen.

– Syödessä, meikatessa tai puhelinta käsitellessä on vaikea keskittyä ajamiseen. Katse on väärässä paikassa väärään aikaan. Surullista on, että usein kuljettaja ei usein edes tajua tehneensä virhettä, kun muut ympärillä joustavat, väistävät ja estävät vaaratilanteiden synnyn, hän sanoo.

Kuljettajan olisi hyvä miettiä matkaansa liittyviä riskejä ja sitä, miten niihin voisi varautua ja välttää vaaratilanteita.

– Varsinkin sillä omalla tutulla reitillä ajetaan niin rutiininomaisesti, ettei virheitä huomata. Yllättävän tilanteeseen voivat vaikuttaa esimerkiksi pienet koululaiset, eläimet tai näin talven tullen mahdollisesti liukas jyrkkä mutka, Niittymäki erittelee.

Liikenteessä voi olla vuorovaikutuksessa muiden tienkäyttäjien kanssa vaikka vilkku- tai valomerkillä, ajonopeuden muutoksella ja ryhmittäytymällä, katsekontaktilla, hymyllä, käden heilautuksella ja peukkua näyttämällä.

Niittymäen mukaan kannattaa etukäteen miettiä, mitä riskejä matkaan liittyy, ja miten ne vaikuttavat ajamiseen sekä sitä, millä tavoin näihin riskeihin liittyviä vaaratilanteita voi ehkäistä.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang muistuttaa kevyenliikenteenväylillä kulkevia heijastimen käytöstä.

– Liikenneturvallisuuteen voi vaikuttaa hyvin yksinkertaisin keinoin, jotka eivät kuitenkaan ole kaikille itsestäänselvyyksiä. Näistä asioista on hyvä muistutella läpi elämän syntymästä vanhukseksi asti, Klang toteaa.
– Tienkäyttäjän vastuulla on ajaa liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten mukaan, arvostaa jalankulkijaa, näkyä pimeässä heijastimen avulla ja käyttää pyöräilykypärää, Klang summaa.

Katariina Mäkinen-Önsoy