Hyvinvointineuvolaa Kaarinassa vetävät hyvinvointiohjaajat Mia Kettunen (vas.), Saara Valtonen ja Päivi Mecklin. He huomauttavat, että toimintamallissa haetaan elämäntapamuutosta ja sitä kautta hyvää oloa. Kuva: Kuva Laine Oy

PALVELUT. Kaarinassa ollaan käynnistämässä Puhtila-hyvinvointiohjaustoimintaa, jonka ajatuksena on innostaa nollaliikkujia kehittämään hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti.

Alueelliseen liikunnan palveluketjun (LiPaKe) tyyppisessä toimintamallissa liikunnan rinnalle voidaan etsiä muitakin uusia harrastuksia esimerkiksi kulttuurin tai yhdistystoiminnan parista.

– Nollaliikkujille jo liikunta-sana voi tuoda negatiivisen sävyn toiminnan luonteesta. Hyvinvointiohjausmallissamme heitä innostetaan myös muiden aktiivisuutta lisäävien harrastusten pariin. Lisäksi he saavat tietoa terveellisen ravinnon, säännöllisten elämäntapojen sekä riittävän levon merkityksestä hyvinvoinnin edistäjänä, Kaarinan kansalaistoiminnan johtaja Tuuli Salospohja kertoo.
– Hyvinvoinnin aktivointiin voivat kuulua muun muassa kulttuurikävelyt, sieniretket tai kansanopiston harrastekurssit eli oikeastaan mitä tahansa muuta kuin ajanviettoa kotisohvalla, lisää Salospohja hymyillen.

Apua aktiivisuusvajeeseen

Kaarinassa on aiemmin järjestetty yleistä hyvinvointiohjausta ja -neuvontaa sekä alueellisia toimintoja, kuten alle kouluikäisten lasten perheiden liikuntatuokioita. Yksilöllisessä hyvinvointiohjauksessa haasteena on tavoittaa sitä tarvitsevat.

– Kohderyhmänä on terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat aikuiset, Salospohja sanoo.

Jokaisen voimavaroja lähdetään kartoittamaan kannustavalla otteella. Kullekin asiakkaalle etsitään parhaiten sopiva ja mieluinen tapa aktiivisuuden lisäämiseen ja sitä kautta liikuntakipinän löytymiseen.

– Aktiviteetteja koitamme löytää kunnan sisältä niin, että niihin tulisi lähdettyä kävellen tai pyörällä nelirenkaisten sijaan. Ravintoasioissa lähdemme liikkeelle perusasioista eli kysymys ei ole minkään dieetin omaksumisesta vaan mielen ja ruumiin hyvinvoinnin löytämisestä itselle sopivimmalla tavalla, jatkaa Salospohja.

Elämänmuutos yksilöllisessä ohjauksessa

Kuntalainen voidaan ohjata toimintaan esimerkiksi terveyskeskuksen, neuvolan ja Kaarinan Apteekin kautta. Salospohjan mukaan omatoimisestikin saa ottaa yhteyttä.

– Omasta motivaatiostahan kaikki lähtee liikkeelle, koska kukaan muu ei voi tehdä elämäntaparemonttia puolestasi, hän muistuttaa.

Jatkokeskustelun perusteella arvioidaan yksilöllisen hyvinvointiohjauksen hyödyt.

– Alkuvaiheen jälkeen ohjattaville asetetaan yksilölliset tavoitteet ja suunnitelmat yhdessä ohjaajien kanssa. Ohjaajiin pidetään muutaman kuukauden ajan säännöllisesti yhteyttä, Salospohja selventää.

Vertaistuesta lisäpontta toimintaan

Ohjaajien lisäksi jokaiselle yritetään löytää henkilökohtainen tukihenkilö, esimerkiksi puoliso tai ystävä, jonka tehtävänä on kannustaa uusien elämäntapojen omaksumisessa ohjattavan rinnalla.

– Vertaistukea on luvassa myös pien- ja starttiryhmissä, joissa tavataan muita ohjattavia ja tutustutaan uusiin liikuntatapoihin ja muuhun hyvinvointia edistävään toimintaan.

Tarkoituksena on, että noin vuoden kuluttua aloituksesta ohjauksessa mukana olleet voivat ylpein mielin jatkaa itsenäisesti valitsemallaan hyvinvoinnin polulla.

Puhtilan toimintaperiaatteisiin voi tutustua 26. marraskuuta Kaarinan kaupungintalon valtuustosalissa kello 16.30–19 järjestettävässä avoimessa seminaarissa. Toimintaa koordinoi Kaarinan kaupungin hyvinvointipalvelut. Suunnittelussa yhteistyötä on tehty mm. Kaarinan Apteekin, LiiKUn, Paavo Nurmi -keskuksen ja Sote-kuntayhtymä Akselin kanssa.

Katariina Mäkinen-Önsoy