Uusia liikennejärjestelyjä Valtatiellä 8

Maskun keskustassa on käytössä eritasoliittymän yli kulkeva kevyen liikenteen väylä. Uusi väylä (kuvassa mustalla) kulkee Maskuntien ja Hemmingin koulun välillä, lopullisella linjallaan.

Takapaltan ylikulkusilta (kuvassa punaisella) on väliaikaisesti poissa käytöstä. Sillan viimeistelytöitä tehdään.

Kiisanpirtin risteyksestä on poistettu valo-ohjaus. Liikenne kulkee liikenneympyrän kautta, ja siirtyy uudelle tielinjalle Kiisanpirtin ja Maskun Kalustetalon välillä. Alueella on 50km/h nopeusrajoitus.

Bussipysäkit ovat poistuneet käytöstä valoristeyksen pohjoispuolelta, ja uudet pysäkit ovat Raision puolella risteystä. Alikulku on poistunut lopullisesti käytöstä.

Maskun keskustan alueella tehdään asfaltointitöitä ilta-/yöaikaan, ja tällöin liikenne kulkee alueella poikkeavasti.

Maskun eritasoliittymän siltojen päässä (Kurittulan puolella) ajoradan pintaa nostetaan ja liikennettä saatetaan siirtää töiden edetessä.

Raision päässä liikenne siirtyy urakkarajalla kilometrin matkalla vasemmalle ajoradalle. Siten viimeinen asfalttikerros saadaan levitettyä alueelle, josta liikenne on kulkenut viime marraskuusta asti.

Nummentiellä, Hemmingin koulun ja Maskun terveyskeskuksen välillä, asfaltoidaan alkuviikolla. Työt saattavat aiheuttaa pientä odotusta, sillä osalta matkaa toinen kaista on pois käytöstä.

Nousiaisissa Nummen eritasoliittymän liikennevalot Nesteen kohdalla poistuvat käytöstä tällä viikolla. Nousiaisten keskustan liikenne ohjataan uudelle reitille kartan mukaisesti.
Muissa urakoissa työt ja järjestelyt jatkuvat ennallaan.

Turun ja Porin välisen tieosuuden parantaminen jatkuu Raisio–Masku-urakan jälkeen kasitien nelikaistaistamisella Nousiaisiin asti. Moottoritien on suunniteltu valmistuvan vuoteen 2016 mennessä.

Urakassa rakennetaan moottoritien jatkon lisäksi Nousiaisten eritasoliittymä. Urakkaan kuuluu myös Ruskallion maantien parantaminen sekä muutaman kilometrin pituisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen Maskun ja Nousiaisten välille.

Projektissa parannetaan valtatien suuntausta ja tasausta sekä ajoradan ja kevyen liikenteen väylän turvallisuutta. Toimenpiteiden myötä kasitien turvallisuus paranee ja liikenne sujuvoituu.