Henkilötarina raottaa keski- ja uuden ajan vaihteen elämää Turun seudulla

Rauno Tirrin Johannes – Ihmisen ääni Suomen Turusta A.D. 1460–1536 -teoksen päähenkilö, filosofinen ja sen ajan käsitykset kyseenalaistava, Johannes edustaa aikansa ylimystöä. Kuva: Ragip Önsoy

Naantalilainen emeritusprofessori Rauno Tirri kertoo tuoreessa kirjassaan Johannes – Ihmisen ääni Suomen Turusta A.D. 1460–1536 keski- ja uuden ajan vaihteessa ikämieheksi varttuneen turkulaisen Johanneksen fiktiivistä elämäntarinaa.

Kerronnaltaan teos on romaanimuotoinen, vaikka Tirri tutkijan tarkkuudella kuvaileekin aikakauden elämää ja aikaa, jolloin monet vanhat tavat ja uskomukset alkoivat muuttua. Romaanissa selvitetään uusia asioita maapallosta ja sen ulkopuolisesta avaruudesta, löydetään täysin uusi mantere ja aloitellaan uskonpuhdistusta.

Maailmanlaajuisen tiedonkäsityksen murroksen lisäksi myös päähenkilö Johannekselle selviää uusia asioita muun muassa aiemmin epätietoisuuden peitossa olleesta syntyperästään.

– Teos ei etene niinkään kronologisessa järjestyksessä, vaan juoni kuljettaa Johannesta eteenpäin, vaikka viittauksia todellisiin historiallisiin tapahtumiin tarinasta löytyykin, Tirri kertoo.

Kirja on itsenäisesti luettavissa, mutta sillä on yhteys Rauno Tirrin edellisiin, Naantaliin sijoittuneisiin, romaaneihin.

– Useampia viittauksia löytyy esimerkiksi Kirjeitä Naantalin luostarista -teokseeni. Ihmisen ääni Suomen Turusta voidaankin ymmärtää koko seudun ihmisten äänenä, Tirri sanoo.
– Kirjailijat suodattavat tekstinsä aina enemmän tai vähemmän oman elämänhistoriansa läpi, joten kyllä sen voin myöntää, että Johanneksessa on paljon myös minua itseäni, Tirri lisää.

Tirri pohtii mielellään ihmisten uskomuksia ja selviytymistä eri aikakausina. Muita Tirrin kirjoja ovat muun muassa Jatkuvan onnentunteen harha ja Naantalin luostarin lääke- ja yrttikirjan suomennos.

Johannes – Ihmisen ääni Suomen Turusta A.D. 1460–1536 poikkeaa perinteisestä romaanista siinä, että joidenkin kertomusten alussa on keskiajan lopun tunnelmaan lukijaa johdattelevia piirroskuvia. Lisäksi romaanin liitteenä on katsaus Turun varhaishistoriaan sekä siihen liittyvään kirjallisuuteen.

Rauno Tirri: Johannes – Ihmisen ääni Suomen Turusta A.D. 1460–1536

 

Katariina Mäkinen-Önsoy