Vaaliuutisointi

VAALIT.  Viime kuntavaalien äänestysaktiivisuus oli 58,3 %.  Alle 25-vuotiaista nuorista harvempi kuin joka kolmas käytti äänioikeuttaan (30 %). 25–34 -vuotiaiden äänestysprosentti oli noin 40....

Vaaliohjelmat

Ehdokaslistat