Tagit Viestit, jotka on tagattu "Päätöksenteko"

Tagi: Päätöksenteko

Ansaitsevatko A- ja B-rakennuksetkin jo purkutuomion? KAARINA. Valkeavuoren koulu ympäristöineen pysyvät edelleen kaarinalaisten kuntapäättäjien keskustelun keskipisteinä. Viime viikon kaupunginvaltuuston kokouksessa paitsi hyväksyttiin 100 000 euron...

Naantalissa Luolalan alueella olevan Viestitien varrella sijaitsevan bioenergiaterminaalin toiminta on saanut ympäristöluvan. Maarakennustyö koko toiminta-alueen toteuttamiseksi kestää neljä vuotta. Hanke on aiemmin saanut ilmanlaatuun...

NOUSIAINEN. Nousiaislaisilla on mahdollisuus esittää lausuntoja ja mielipiteitä vireillä olevasta Nousiaisten yhtenäiskoulun suunnitteluhankkeesta perjantaihin 7.10. klo 15 mennessä. Suunnittelutoimikunnan loppuraportti päätösesityksineen luovutetaan lokakuun lopulla...

KAARINA. Kaarinan kaupunginhallitus päätti yksimielisesti maanantaina 12. syyskuuta pitämässään kokouksessa merkitä tiedokseen väistötilaselvityksen tilannekatsauksen sekä sen, että ennakoidut kustannusvaikutukset väliaikaisiin väistötiloihin siirtymisestä ovat ilman...

LIETO. Liedon kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina 29. elokuuta pitämässään kokouksessa Liedon elinkeino-ohjelman vuosille 2016–2020. Uusi elinkeino-ohjelma täydentää Liedon kuntastrategiaa ja sen sisältämät tavoitteet ja toimenpiteet huomioidaan...

SAUVO. Sauvon kunnanvaltuusto päätti 6.6. pitämässään kokouksessa olla hyväksymättä Steningen tuulipuiston osayleiskaavaehdotusta. Kaavan vireilletulo tapahtui samaan aikaan kunnanhallituksen kaavoituspäätöksen kanssa 25.11.2013. Sittemmin Sauvon kunta on...

RAISIO. Kuninkojan paloaseman asemakaavan muutoksen luonnosaineisto on nähtävillä ajalla 4.5.–2.6. Raision kaupungin teknisen keskuksen palvelupisteessä, kaupungin verkkosivuilla ja kirjaston yhteispalvelupisteessä. Kaavamuutoksen tavoitteena on Raision kaupungin...

NAANTALI. Naantalin kaupunginhallitus päätti 16.5. pitämässään kokouksessa kaupunginjohtaja Jouni Mutasen esityksen mukaisesti asettaa 13.4.2016 päivätyn ehdotuksen Manner-Naantalin osayleiskaavaksi 2035 oheisaineistoineen kuulemista varten nähtäville 30 päivän...

Tavoitteena on järjestää parlamentti jatkossa kaksi kertaa vuodessa – keväällä ja syksyllä. LAPSET JA NUORET. Raision lukion oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Valtteri Wirkkala nuiji Raision lasten...

MASKU. Maskun kunnanvaltuusto päätti maanantaina 18.4. pitämässään kokouksessa hyväksyä hankesuunnitelman version 2 siten muutettuna, että liikuntasalin kooksi tulee 780 neliötä, ja että uusi koulu...