Naantalissa harrastustakuuta toteutetaan yhteistyöllä

Naantalin opistossa pyritään toteuttamaan harrastustakuuta tarjoamalla lapsille ja nuorille heidän omien toiveiden mukaisia harrastusmahdollisuuksia. Uutuutena syksyllä alkaa muun muassa alakouluikäisten sirkustunnit.

Naantalissa alettiin tehdä keväällä töitä sen eteen, että kaupungin jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus mieluisaan harrastukseen. Tähänastiset toimenpiteet ovat osoittaneet, että harrastustakuun onnistunnut toteutus on mahdollista vain yhteistyön avulla. Esimerkiksi Naantalin opistossa lähdettiin tekemään innolla töitä harrastustakuun toteuttamiseksi. Kurssitarjontaa on kasvatettu Naantalin kaupungin teettämän harrastekyselyn pohjalta. Mukana on myös matalan kynnyksen lyhytkursseja ja kurssimaksut on pyritty pitämään edullisina.

NAANTALI. Naantalin kaupunki ja seurat ovat lähteneet proaktiivisesti toteuttamaan valtionhallinnon linjausta, jonka mukaan jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen. Harrastustakuu, jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus, pyrkii edistämään useiden lakien ja hallituksen kärkiohjelmien avulla lasten ja nuorten harrastamista.

Valtionhallinnon ohjaus on Naantalissa saanut jo konkreettisia muotoja. Maaliskuussa toteutettiin harrastekysely, jonka avulla tavoitettiin 1 815 (noin 60 %) naantalilaista lasta ja nuorta. Yleistilanne Naantalissa harrastusten suhteen on melko hyvä, koska 84 prosentilla vastaajista (1516 lapsella) on jokin harrastus. Tulos ylittää valtakunnallisen keskiarvon, jonka mukaan 80 prosentilla suomalaislapsista on mieluisa harrastus.

Naantalissakin toteutuu yleinen trendi: harrastaminen vähenee iän myötä. Yläkoululaisista 19 prosentilla ei ole harrastusta, alakouluissa osuus on vain seitsemän prosenttia.

Matalan kynnyksen toimintamalli

Harrastekyselyn tuloksia on käytetty hyväksi tuoreessa Matalan kynnyksen toimintamallissa, jossa harrastustakuu puretaan Naantalille sopiviksi käytännöiksi. Tavoitteena on innovatiiviset ja yhteistyönäkin rakennetut poikkitaiteelliset ja -ammatilliset harrastusmahdollisuudet. Toimintamallissa keskeisenä tavoitteena on tuoda monipuolinen harrastaminen lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti lähelle edullisesti ja helposti saavutettavaksi. Tärkeää on myös tavoittaa ja yhdistää perheet mukaan harrastusmahdollisuuksiin.

Matalan kynnyksen toimintamallia tukee välittömästi ja suoraan kymmenen naantalilaisen urheilu- ja liikuntaseuran kaksivuotinen yhteishanke Löydä tiesi harrastukseen, jonka rahoitus on kunnankin mittakaavassa merkittävä: 28 000 euroa kahdelle hankevuodelle. Hanke on jalkautunut suoraan kouluihin, joissa ensivaiheessa esikoululaiset ja 1.–2.-luokkalaiset ovat liikuntatunneilla päässeet kokeilemaan kahta innovatiivista ja lapsilähtöistä tuntimallia, Harrasterallia ja Harrastekarusellia. Tuntimallit perustuvat monipuolisiin motorisiin perustaitoihin. Myös yläkoululaiset pääsevät liikkumaan hankeaikana muun muassa monilajileireillä ja pop up -liikuntapäivinä.

Myös liikunnan olosuhteita on parannettu jatkuvasti. Liikkuva koulu -hankkeen myötä on liikunnan harrastamismahdollisuuksiin kiinnitetty huomiota niin sisällön kuin liikuntaympäristöjen osalta. Muun muassa Maijamäen uusi lähiliikuntapaikkasuunnitelma lisää mielekkäitä harrastamisen mahdollisuuksia.

Naantalin opisto tukee harrastustakuun toteutumista

Naantalin opisto täyttää pian alkavan toimintavuotensa aikana 50 vuotta. Alun perin aikuisoppilaitokseksi perustettu opisto on tarjonnut harrastusmahdollisuuksia jo pitkään myös lapsille ja nuorille. Kuvataidekoulun ja musiikin opetuksen lisäksi ohjelmassa on monenlaisia lyhytkursseja.

Tänä vuonna Naantalin opisto on päättänyt panostaa erityisesti lasten ja nuorten harrastustakuun toteutumiseen.

– Olemme lisänneet kurssitarjontaa ja kurssimaksut ovat edullisia, kertoo Naantalin opiston rehtori Erja Launiala konkreettisista keinoista.

Uusia kursseja ovat muun muassa alakouluikäisille suunnatut sirkusryhmät, espanjan kielen opetus, ilmaisutaitokurssit ja lyhytkurssina toteutettava animaatiotyöpaja, jota tulee ohjaamaan taiteen maisteri Anni Oja.

– Siellä opitaan tekemään animaatioita ryhmätyönä iPadin ilmaisohjelmilla. Kurssilla opitaan alkeet, jotta harrastuksen parissa on helppo jatkaa myös kotona, Launiala kertoo.

Lisäksi Velkualla alkaa kokeiluna lasten tanssiryhmä.

Uudet kurssit on valittu Naantalin kaupungin teettämän harrastekyselyn perusteella. Monet naantalilaiset lapset ja nuoret kertoivat harrastekyselyssä kaipaavansa harrastusta, jossa ei tarvitse kilpailla. Opiston kursseilla pääosassa ovat oppimisen ilo ja yhdessä tekemisen riemu.

– Laadukkaan ja edullisen toiminnan toivotaan tavoittavan mahdollisimman monia lapsia ja nuoria – sellaisiakin, jotka eivät ole vielä löytäneet itselle mieluista harrastusta, kertoo toimistosihteeri Anna Holopainen.

Matalan kynnyksen harrastamista on tarjottu naantalilaisille lapsille ja nuorille myös Kuviskimara-hankkeessa. Naantalin opiston yhteydessä toimiva lasten ja nuorten kuvataidekoulu on vienyt viime lukuvuonna kuvataidetunnit alakoululaisille koulupäivän yhteyteen. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke jatkuu vielä alkavan syyslukukauden, ja odotettavissa on, että kuvisryhmät täyttyvät taas saman tien.

Janica Vilen