Naantalin Kuparivuoren tietunnelin liikenne ohjataan kiertoreitille 12.8.2018 alkaen

Naantalissa maantiellä 189 sijaitsevan Kuparivuoren tietunnelin rakenteet ja tekniset järjestelmät uusitaan kokonaisuudessaan vuosien 2018 ja 2019 aikana. Työt käynnistyvät loppukesällä 2018 ja valmistuvat kokonaan kesäkuussa 2019.

Tunneli suljetaan korjauksen ajaksi ja liikenne ohjataan sunnuntaina 12.8.2018 klo 20 alkaen kiertoreitille Uolevi Raaden kadulle ja Kuparivuorentielle. Liikenne palautetaan takaisin peruskorjattuun maantietunneliin maaliskuun 2019 lopulla. Ennen kiertotien käyttöönottoa kiertotieosuudella tehdään valmistelevia päällystys- ja tiemerkintätöitä hiljaisen liikenteen aikaan. Kiertoreitti vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen ja todennäköisesti liikenne ruuhkautuu ajoittain.

Kuparivuoren tunnelin eristys- ja verhousrakenteen elinkaari on lopussa, joten se on uusittava. Samalla tunnelin valaistus ja muuta tekniikkaa ajanmukaistetaan.

Työn tilaajana toimii Liikennevirasto. Hankkeen kustannusarvio on noin 4 M€. Urakoitsijana toimii Destia Oy ja rakennuttajakonsulttina Ramboll Finland Oy.