Suomen Talousseuran Kylärannat saaristossa -nimisessä neuvonta- ja selvityshankkeessa keskityttiin Paraisten seudun kylärantojen hoitoon. Hankkeeseen osallistui 12 innostunutta kylää ja 14 rantaa. Kylille koostettiin neuvontamateriaalia, työstettiin kylärantakarttoja sekä selvityksiä rantojen nykytilasta, tavoitteista ja kehitysmahdollisuuksista. Yksi helppo tapa parantaa oman rannan tilaa on kaislojen niittäminen jäiden päältä.

SAARISTO. Nyt kun jäät ovat laskeutuneet lahtiin, on hyvä aika tehdä konkreettisia tekoja Saaristomeren hyväksi. Yksi konkreettinen teko on ruovikon poisto omasta rannasta. Maiseman- ja ympäristönhoidonneuvoja Riitta-Liisa Pettersson vinkkaa, että kaislan poistaminen on helpointa aloittaa nyt, kun on jäätä. Kaislan poistolla voidaan sekä lisätä veden virtausta ja laatua että parantaa viereisen rantaniityn arvoja. Myös kalat ja merilinnut sekä niittykasvillisuus voivat paremmin.

Petterson myös suosittelee aloittamaan pienestä alueesta, jotta työstä ei tule liian iso.

– Nosta niitetty kaisla sellaiselle paikalle, mistä se ei voi huuhtoutua takaisin mereen, vaikka vesi olisi korkealla. Itse kaisla on hyvää maanparannusainetta. Sekoita keväällä viljelyksille murskattua, vuoden verran kompostoitunutta kaislaa. Näin maan mururakenne kohentuu, se pidättää vettä ja ravinteita paremmin. Se lisää maan ravinteita, ja madot – nuo maassa elävät työntekijät – viihtyvät. Murskattu kaisla on hyvää myös kateaineena. Parantamalla maata, osallistut ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Hyväkuntoinen multava maa, kuten kasvitkin, sitovat hiiltä, hän muistuttaa.

Kaislan toinen poisto kannattaa tehdä keskikesällä, heti kukinnan päättyessä, kun kaikki ravinteet ovat vielä kasveissa eivätkä juurissa. Jos toteutat niiton manuaalisesti ja merenpohja on hyvin pehmeää, kannattaa käyttää lumikenkiä. Niiden avulla saappaat eivät jää kiinni pohjaan. Myös kahluuhaalarit soveltuvat avuksi.

Työ soveltuu hyvin talkootyöksi. Nauvossa esimerkiksi kahden rannan asukaat ovat perustaneet yhdistyksen, joka helpottaa toteutusta, koska rekisteröidyn yhdistyksen on helpompi hakea avustuksia. Saaristomeren Suojelurahaston kanavoi rahoitusta. Uutta on, että vesikasvillisuuden niitosta on nykyisin ilmoitettava ELY-keskukseen.

Kylärannat saaristossa -hankkeen rahoittivat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Paraisten kaupunki sekä lukuisat yksittäiset Saaristomeren Suojelurahaston lahjoittajat.