Naantalilainen Jenni Soini aloittaa Maskun talous- ja henkilöstöpäällikkönä

Hyvillä mielin kohti uusia haasteita

Maskun kunnan talous- ja henkilöstöpäällikön virassa aloittaa 1. maaliskuuta VTM Jenni Soini Naantalista.

Sauvon kunnan hallintojohtajan töistä virkavapaalle 28. helmikuuta alkaen jäävällä Jenni Soinilla on paitsi laajaa näkemystä myös vahvaa ammattitaitoa kuntakentältä.

MASKU. Maskun kunnan talous- ja henkilöstöpäällikön virassa aloittaa 1. maaliskuuta VTM Jenni Soini. Naantalissa asuva Soini on työskennellyt viimeiset viisi ja puoli vuotta Sauvon kunnan hallintojohtajana.

– Olen elokuun loppuun asti virkavapaalla hallintojohtajan tehtävistä. Saman ajan eli kuusi kuukautta kestää myös uuden työsuhteeni koeaika. Tarkoituksenani on kuitenkin jäädä pysyvästi Maskuun, Soini kertoo.

Virkavapaan ajan Soinia sijaistaa Sauvossa HTM Anne Muurinen.

Monipuolisessa talous- ja henkilöstöjohtamista sekä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) kehittämistä sisältävässä tehtävässä Soini arvioi, että hänen työskaalansa kaventuu puoleen nykyiseen Sauvon hallintojohtajan työhön verrattuna.

– Pienessä kunnassa hallintojohtajan tehtävien skaala on huomattavasti laajempi. Odotan mielenkiinnolla upouuteen virkayhdistelmään astumista, ja toivon, että pääsen talous- ja henkilöstöpäällikkönä pureutumaan työhöni entistä yksityiskohtaisemmin.

Yhteneväisiä haasteita

Soini on aloittanut vähitellen kuntaan tutustumisen työnäkökulmasta. Asukasluvultaan ja väestötiheydeltään poikkeavat Maskun ja Sauvon kunnat esittäytyvät hänelle pääpiirteiltään melko samanlaisina.

Hän sanoo, että on enemmän kuin tuttua tasapainoilla pienten resurssien ja laajojen palvelutarpeiden aallokossa.

– Vastaavanlaisia talouden haasteita löytyy molemmista kunnista. Kestävä tulopohja sekä asukasluvun kasvattaminen ovat myös asioita, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kiinteistöjen sisäilmaongelmat piinaavat niin Maskua kuin Sauvoakin, listaa Soini muutamana esimerkkinä.

– Maskulla on merkittävä sijainti lähellä Turkua, ja tieyhteydet ovat kehittyneet uuden moottoritien myötä vieläkin paremmiksi. Tärkeintä on löytää kunnalle se oma imago ja brändi, jolla erottua houkuttelevana kuntana asua ja yrittää.

Yksittäisiä kehityskohteita on Soinin mukaan mahdotonta eritellä vielä tässä vaiheessa.

– Jokaisessa kunnassa on oma tapansa toimia. Ensin perehdyn siihen, miten Maskussa asioita hoidetaan. Sen jälkeen on hyvä lähteä kehittämään toimintoja ja tuomaan uusia hyviä käytäntöjä Maskuun, hän sanoo.

– Kevään alkajaisiksi keskityn henkilöstö- ja ICT-strategian kehittämiseen. Talousarvion valmistelu on sitten vuorossa syyspuolella, hän jatkaa.

Tuttu naapurikunta

Mielenkiintoisten haasteiden lisäksi Soini löytää muitakin plussapuolia uudesta virasta uudessa kunnassa:

– Onhan se mukavaa ekstraa, että työmatka lyhenee lähes 35 kilometriä suuntaansa, Soini hymyilee.

Masku on Naantalissa koko ikänsä asuneelle Soinille entuudestaan tuttu kunta harrastusten ja tuttavien kautta.

– Ystäviäni asuu Maskussa ja hevosenikin majailee Lemun kunnanosassa, lisää Soini.

Henkilöstörakenne murroksessa

Maskun kunnassa on viime aikoina tehty useampia virkojen yhdistämisiä, joihin talous- ja henkilöstöpäällikön virkakin lukeutuu.

Uusi virka perustettiin yhteysjohtaja Pekka Määttäsen irtisanouduttua syksyllä. Samalla valmistaudutaan talousjohtaja Kalle Palmroosin eläkkeelle jäämiseen ensi vuoden puolella. Tavoitteena on, että talous- ja henkilöstöpäällikön virka muutetaan myöhemmin talous- ja henkilöstöjohtajan viraksi, jolla korvattaisiin nykyinen talousjohtajan virka.

Lisäksi viime syksyn eläköitymisien seurauksena kirjastotoimenjohtajan ja vapaa-aikatoimen päällikön virkojen yhdistämisestä syntyi hyvinvointipäällikön virka, johon valittiin Maarit Kuusela. Hyvinvointipäällikön vastuualueelle kuuluvat myös työllistämistehtävät.

Katariina Mäkinen-Önsoy