Raision vanhan kauppiksen remonttikustannukset nousivat 3,2 miljoonaan euroon

Raision vanhan kauppaoppilaitoksen ulkopuolisen perusparannushankkeen kokonaiskustannusarvio nousi 3 200 000 euroon. Kuva: Kiia Siilin.

Raision järjestämä nimiehdotuskysely oli avoinna 18.1. asti. Ehdotuksia tuli paljon – myös nykyisestä Vanha kauppis -nimestä, ja kaupunki puntaroi nyt vaihdetaanko nimeä lainkaan.

RAISIO. Raision tekninen lautakunta päätti 23. tammikuuta pitämässään kokouksessa esittää kaupunginhallitukselle, että Raision vanhan kauppaoppilaitoksen julkisivujen perusparannushankkeen kokonaiskustannusarvio korotetaan 3 200 000 euroon. Hankkeelta puuttuva osuus 210 000 euroa esitetään lisättäväksi vuoden 2018 talousarvioon.

Hankkeen alkuperäinen kokonaiskustannusarvio oli 2 560 000 euroa, johon tuli ensimmäinen muutos syksyllä 2017. Tuolloin kaupunginvaltuusto myönsi kohteelle 430 000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Osa lisäkustannuksista aiheutui puutteellisista tai virheellisistä suunnitelmista. Muun muassa sokkelirakenteen erot vanhoihin piirustuksiin nähden aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia varsinkin keittiön ja nuorisotilan osalta. Lisäksi rakennesuunnitelmissa olleita puutteita, kuten esimerkiksi seinävilloituksen laajuutta, jouduttiin töiden edetessä korjaamaan. Vanhat ilmanvaihtokanavistot jouduttiin lähes poikkeuksetta purkamaan ja rakentamaan uudelleen, jotta suunnitellut rakenteet saatiin tehtyä. Vanha asbestikartoitus ei pitänyt paikkaansa ja osa purkutöistä jouduttiin tekemään asbestipurkutyönä.

Tekninen johtaja Antti Korte kertoo, että lisämäärärahaa vaativan kauppaoppilaitoksen remontti on loppusuoralla.

Perusparannuksen läpi käynyt kauppis valmistuu kuluvan kevään aikana, Korte sanoo.

Vanhan kauppiksen julkisivu- ja vesikattorakentaminen oli jaettu alun perin kolmeen vaiheeseen. Töiden edetessä vaiheistusta muutettiin niin, että se edesauttoi töiden tehokasta ja järkevää etenemistä sekä mahdollisti kohteen nopeamman valmistumisen. Urakoitsijana kohteessa toimii Jatke Länsi-Suomi Oy.

Raision kaupungin ylläpitämässä tilassa Juhaninkujalla toimii tällä hetkellä Nuortenkeskus Noppa, Raision teatteri ja Terveysristeys. Lisäksi rakennuksessa on liikuntasali ja keittiö, johon on käynti Kreetankujalta.

Katariina Mäkinen-Önsoy