Kuntapäättäjän kulma: Nousiaisten kunnan tulevat investoinnit

KOLUMNI. Vaikka Nousiaisten valtuutetut ja lautakuntien jäsenet pääsivätkin tarttumaan työhönsä vasta huhtikuussa, oikea suunta löytyi ja valtuustoryhmät saatiin sitoutumaan investointiohjelmaan. Tästä kiitos kuuluu viranhaltijoiden valmisteluille ja edellisen valtuustokauden työryhmille.

Valmistelussa olleista hankkeista saatiin eteenpäin Moisiokodin tulevaisuuden näkymät, Paijulan koulun remontointi, monitoimihallin hankesuunnitelmat ja yhtenäiskoulun hallinnollinen ratkaisu. Myös kunnan johtavien viranhaltioiden usko kuntamme luotettavuuteen työnantajana vahvistui. Uuden teknisen johtajan valinta tehtiin yksimielisesti ja ammattiosaamista kunnanjohtajan tehtävään hakijoiden joukosta löytyi. Hallinto- ja sivistysjohtajan tehtävät yhdistämällä saatiin uutta pöhinää koulupuolelle.

Nämä valmistelut merkitsivät työntäyteistä kesää ja syksyä. Monta neuvottelua ja pitkää kokousta käytiin kunnantallolla. Takin jouduin kääntämään itsekin yhtenäiskouluvalmistelussa, ehkä joku toinen muissa asioissa. Enemmistön päätöksillä mentiin kohti talousarviokäsittelyä.

Talousarvioon vuodelle 2018 saatiin rahaa varattua Moisiokodin, Nummen ja Henrikin koulun kuntokartoitukseen sekä monitoimihallin ja yhtenäiskoulun laajennusosan suunnitteluun.

Kuntokartoituksilla pyritään varmistamaan, että tulevat satsaukset eivät valuisi muutaman vuoden päästä hukkaan. Lisäksi joudumme pohtimaan kunnantalon remontin järkevyyttä tämän vuoden aikana.

Tätä investointilistaa lukiessaan kuntalaiset saattavat kokea suurta huolta rahojen riittämisestä ja velkamäärän noususta. Kaikista uhkakuvista huolimatta uskomme Nousiaisten elinvoimaisuuteen moottoritien kupeessa, jos vain saamme kunnan vetovoiman säilytettyä. Tonttimyynti ja kunnan väkiluku pitää saada nousuun. Tulevat investoinnit palvelevat tätä tavoitetta varmasti.

Velkamäärämme on kuitenkin valtakunnan keskitasoa investointiohjelman toteutuksesta huolimatta. Hanke kerrallaan meillä on viisi vuotta aikaa saada kaikki kuntoon. Tiukkaa kulukuuria tuleville vuosille tarvitaan, erityisesti käyttötalousmenoihin joudutaan tekemään kipeitä ratkaisuja.

Luottamushenkilöiden arvot punnitaan. Luotan kuitenkin vaaleilla valittuihin päättäjiin. Yhdessä teemme kunnan taloustilannetta korjaavia päätöksiä. Viranhaltijoilta saamme varmasti ammattitaitoista apua päätöksien tekoon.

Reima Rantanen

Nousiaisten kunnanvaltuuston pj.