Raisio irtisanoo ympäristönsuojelun yhteistyösopimuksen Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kanssa

RAISIO. Raision kaupunginvaltuusto päätti 11. joulukuuta pitämässään kokouksessa irtisanoa ympäristönsuojelun yhteistyösopimuksen Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kuntien kanssa. Sopimus päättyy 1.1.2019 eli reilun vuoden kuluttua.

Tällä hetkellä Raision kaupunki myy ympäristöviranhaltijoiden palveluja Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnille. Kussakin kunnassa on oma ympäristönsuojeluviranomainen, joka on Maskussa rakennus- ja ympäristölautakunta, Mynämäessä tekninen lautakunta, Nousiaisissa ympäristölautakunta, Raisiossa ympäristölautakunta sekä Ruskolla  rakennus- ja ympäristölautakunta.

Sopimusneuvotteluja on käyty pitkin vuotta. Raision alkuperäisenä tavoitteena oli uudistaa sopimusta siten, että kaupunki saisi riittävän henkilöresurssin käyttöönsä sopimuskuntien tehtävien hoitamiseen ja kustannukset jakautuisivat oikeudenmukaisemmin toiminta-alueella. Raision kaupunki esitti toukokuussa ehdotuksen uusista maksuosuuksista ja kustannusten jaosta kuntien kesken, mutta kaikki yhteistyökunnat torppasivat ehdotuksen.

Raisio olisi halunnut irtisanoutua sopimuksesta jo ensi vuoden alusta, mutta muut sopimuskunnat eivät suostuneet ehdotukseen. Sopimuksessa on kalenterivuoden mittainen irtisanomisaika ja sitä noudatetaan.

Ympäristönsuojelun tehtävänä on ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat muun muassa ilmansuojelun, jätehuollon, vesiensuojelun, meluntorjunnan ja luonnonsuojelun valvontatehtäviä.