Mielipide: Vihreät haluaa Raision mukaan HINKU-hankkeeseen

MIELIPIDE. Varsinais-Suomen maakuntahallitus lähetti kesällä kyselyn kunnille selvittääkseen näiden tahtotilaa ja valmiutta osallistua Hinku-hankkeeseen. Hinku-hankkeessa mukana olevat kunnat asettavat omat ilmastotavoitteensa ja tavoittelevat hiilineutraaliutta sekä omissa toiminnoissaan että yleisesti kunnan alueella.

TS kirjoitti 19.12. Raision kaupunginhallituksen antamasta vastauksesta koskien alueen kunnille viime keväänä annettua HINKU-haastetta. Jutun otsikko ”Raisio ei lähde Hinku-kunnaksi” oli tyrmäävä, mutta on valitettavasti aivan oikein päätelty annetusta ympäripyöreästä lausunnosta.

Raision Vihreät teki jo vuonna 2014 aloitteen Raision liittymiseksi HINKU-hankkeeseen. Aloite tuotiin valmisteltuna valtuustoon viime toukokuussa, jolloin valtuusto päätti lähettää asian uuteen valmisteluun. Nyt tätä valtuuston palauttamaa aloitevastausta käytettiin Raision lausuntona. Siinä luetellaan joitakin Raisiossa toteutettuja ilmaston kannalta positiivisia asioita, mutta ei aseteta mitään tavoitteita, joilla vastata hiilineutraalit kunnat -haasteeseen.

Kaupunginhallituksen päättäessä lausunnosta, Vihreiden Saila Rintee toi esille, että olisi tärkeää vastata maakuntahallituksen lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin, jotta vastauksesta kävisi selkeästi ilmi, missä tilanteessa Raisiossa ollaan hiilineutraaliustavoitteiden suhteen.

Varsinais‐Suomen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti maakunta tavoittelee hiilineutraaliutta. Maakunta ei voi saavuttaa tavoitetta, ellei jokainen kunta ole mukana. Myös Suomen hallituksen tavoitteet tähtäävät kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, joka on mahdoton saavuttaa, ellei jokainen Suomen kunta tähtää samaan päämäärään. Suomi on mukana globaaleissa ilmastotavoitteissa, joiden tarkoituksena on yksinkertaisesti pelastaa maailma! Emme todellakaan voi olla ylpeitä oman kotikaupunkimme panoksesta tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Raision Vihreille ei riitä yksittäisten ilmastomyönteisten asioiden tekeminen, vaan haluamme ilmastotavoitteet mukaan kaupungin strategisten tavoitteiden joukkoon. Esitimmekin marraskuussa laadittuun kaupungin strategiaan hiilineutraaliustavoitteita, mutta esitystä ei hyväksytty valtuustossa. Strategian työstöä jatketaan tulevan vuoden alussa ja pyrimme edelleen saamaan valtuuston tuen asialle.

Vihreiden yksi tärkeimmistä tavoitteista kuluvan valtuustokauden aikana on saada aikaan päätös Raision hiilineutraaliustavoitteista. HINKU-hankkeeseen liittymisen kautta ilmastotavoitteiden asettamiseen ja keinojen etsimiseen niiden saavuttamiseksi saisi apua sekä ilmastoasiantuntijoilta että hankekumppaneilta. Hankkeessa mukana oleminen tekisi ilmastotyön näkyväksi ja kohentaisi Raision imagoa.

Ilahduttavaa on, että Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttavat ensi vuoden aikana kuntakierroksen alueen kuntiin, jolloin hiilineutraaliuden jatkoaskeleita mietitään yhdessä. Toivottavasti tässä yhteydessä Raision viranhaltijat ja päättäjät saavat tarpeellista tietoa ilmastonmuutoksesta, maakuntamme tavoitteista ja kuntien mahdollisuuksista toimia globaalin ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Raision Vihreä valtuustoryhmä

Saila Rintee, puheenjohtaja

Pekka Heikkilä, varapuheenjohtaja