Kausela–Kirismäki -tieosuuden toteuttamisesta kerätään adressia

LIIKENNE. Liedon Vanhalinnan Omakotiyhdistys ry kerää nimiä adressiin, jossa vaaditaan, että E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela–Kirismäki tehdään kerralla valmiiksi. Adressin allekirjoittaneiden mukaan kerralla toteutettuna liikennehaitat olisivat nopeammin ohi ja työmaan aiheuttama haitta alueen asukkaille jää lyhyemmäksi. Lisäksi valtio säästäisi heidän mukaansa kustannuksissa, kun hanketta ei tarvitse käynnistää monta kertaa.

Kehätien parantamisen tavoitteena on korjata puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä. Hankkeesta laaditaan parhaillaan tiesuunnitelmaa ja tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa loppuvuodesta 2018. Tiesuunnitelmaa laatii Finnmap Infra Oy.

Valtioneuvosto myönsi kesäkuussa 2016 30 miljoonan euron rahoituksen hankkeen ensivaiheen toteutukseen. Myönnetyllä rahoituksella ei voida parantaa tieosuutta kuin osittain ja merkittäviä vaikutuksia jää saavuttamatta. Hankkeen toteuttamiseen yhtenä kokonaisuutena tarvittaisiin lisää rahoitusta noin 39 miljoona euroa.

TSS