TYS ei korota opiskelijoiden vuokria ensi vuodelle

Yksiöitä rakentuu lisää myös uusiin asuntokohteisiin: Ensimmäisenä valmistuva Aitiopaikka, toisena Tyyssija ja Kylänkulma (kuvassa), jonka arvioitu valmistuminen on 2021. Havainnekuva.

ASUMINEN. Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS) on päättänyt olla korottamatta asuntojensa vuokria vuodelle 2018 alhaisen korkotason ja aiempia vuosia paremman käyttöasteen vuoksi. Tiettyjen yksittäisten asuntotyyppien vuokria jopa hieman lasketaan kilpailukykyisemmiksi. TYS on voittoa tavoittelematon opiskelija-asuntosäätiö, joka noudattaa asuntojensa vuokrissa ARA:n omakustannusperusteita. TYS:llä on kaiken kaikkiaan noin 7 000 asuntopaikkaa 18 eri kohteessa Turussa.

Asukkaita on tiedotettu ensi vuoden vuokrista ja myös asukastoimikunnilla on ollut mahdollisuus antaa lausunto talousarviosta.

TYS:n tulot, vuoden 2018 budjetissa 26,6 M€, koostuvat pääasiassa asuntojen vuokrista (97 %). Tästä johtuen säätiön talous on suoraan riippuvainen asuntojen käyttöasteesta. TYS on parantanut käyttöastettaan (vuonna 2018 tavoite 97 %) aiemmista vuosista muun muassa tehostamalla asuntojen vuokrausprosessia ja panostamalla merkittävästi asuntojen korjaamiseen. Asiakkaiden toiveiden mukaisesti on lisätty yksiöiden määrää asuntokannassa ja nyt yli 60% TYS:n asunnoista on yksiöitä. Yksiöitä rakentuu lisää myös uusiin asuntokohteisiin, joista Aitiopaikan arvioidaan valmistuvan vuonna 2018, Tyyssijan vuonna 2020 ja Kylänkulma vuonna 2021.