Raision nuorisovaltuusto pyritään saamaan kasaan heti ensi vuoden alussa

RAISIO. Raision kaupunginhallitus on päättänyt uuden nuorisovaltuuston säännöistä. Raisiossa nuorisovaltuuston kooksi määritettiin 15 henkilöä. Valtuutetut valitaan oppilaitoksittain. Nyt pallo on heitetty kouluille, ja kaupunki toivoo, että nimet olisivat selvillä mahdollisimman pian ensi vuoden alussa. Tällä hetkellä sivistysjohtaja vastaa siitä, että asia etenee.

Vaisaaren koulusta toimielimeen valitaan kahdeksan henkilöä, kuitenkin vähintään kaksi kultakin luokka-asteelta. Lukiosta valitaan kolme henkilöä ja Raision seudun ammattioppilaitoksen Raision yksiköistä kolme henkilöä. Lisäksi raisiolaisten oppilaitosten ulkopuolelta tulevien 13–18-vuotiaiden raisiolaisten kiintiöstä valitaan yksi henkilö.

– Oppilaitokset saavat nyt itse punnita, järjestävätkö vaalit, vai valitaanko edustajat jollain muulla menettelyllä, kertoo Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen.

Säännöissä on määritelty, että vaaleilla valittujen oppilaskuntien hallitukset esittävät ehdotuksensa nuorisovaltuutetuiksi kaupunginhallitukselle, joka nimeää valtuutetut. Lisäksi kaupunki nimeää nuorisovaltuustolle ohjaajan.

Nuorisovaltuustosta on säädetty kuntalaissa ja uutta lakia sovelletaan tänä vuonna valittujen valtuustojen toimikauden alusta. Nuorisovaltuustolle annetaan mahdollisuus vaikuttaa eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, jotka ovat lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Miten tämä Raisiossa järjestetään käytännössä?

– Automaattista oikeutta osallistua lautakuntien kokouksiin ei ole, mutta lautakunnat voivat kutsua nuorisovaltuuston edustajan paikalle, kun käsittelyssä on sellaisia asioita, jotka koskettavat nuoria. Lisäksi lautakuntien puheenjohtajat ja esittelijät voivat vierailla nuorisovaltuuston kokouksissa informoimassa nuorisovaltuustoa valmisteilla olevista asioista, Korhonen vastaa.

Nuorisovaltuuston rinnalla on tarkoitus säilyttää Raision kaupungissa jo vuosia toiminut lasten ja nuorten parlamentti alakouluikäisten vaikuttamiskanavana. Sen nimi on jatkossa lasten parlamentti.

Janica Vilen