Mielipide: Liikkuva lapsi ja nuori on kuin pistäisi rahaa pankkiin

MIELIPIDE. Turun liikuntapalvelut liikuttaa vuosittain eri seurojen kanssa yli 60 000 ihmistä, joista yli 70% on alle 20-vuotiaita. Näille lapsille ja nuorille Turku, Oulun lisäksi ainoana suurena kaupunkina, on pystynyt tarjoamaan harjoitusolosuhteet maksutta. Turku elää positiivisen rakennemuutoksen aikaa ja kasvaa vuosittain lähes 2000 ihmisellä, näistä toivottavasti monet lapsiperheellisiä aktiivisia kansalaisia. Liikuntapalveluiden hyvä toiminta luo positiivista mielikuvaa lapsiperheystävällisenä kaupunkina sekä kannustaa muuttamaan Turkuun.

Liikuntapalveluiden budjettiin on kuitenkin jo monta vuotta kirjattu epärealistiset tulotavoitteet, jotka ovat vuosi vuodelta nakertaneet kaupunkilaisten liikuntapalveluja, kun tuloja ei olla saavutettu ja palveluista on jouduttu leikkaamaan. Nyt ollaan tultu pisteeseen, jossa pitää tunnustaa, että tulotavoite on ylimitoitettu ja budjetin tasapainottamiseksi on seuraavaksi lähdettävä perimään maksuja myös lapsilta ja nuorilta.

Liikkuva lapsi on kuitenkin paras investointi tulevaisuuteen. Suomalaisista aikuisista 30% ei harrasta lainkaan liikuntaa ja liikkumattomuuden aiheuttamiksi kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 2-4 miljardia euroa vuosittain, kun lasketaan suorat sotekulut, sairauslomat, ennenaikaiset eläkkeet ja kuolemat sekä tuottavuuden alenemisesta aiheutuvat kustannukset. Turulle liikkumattomuus kustantaa välillisesti kymmenien miljoonien menot.

Lasten ja nuorten liikkumiseen satsaaminen siis todella kannattaa, varsinkin kun välilliset kulut nousevat miljardeihin ja toisaalta panostusten hinta on erittäin pieni. Pienentämällä liikuntalautakunnan tulotavoitetta 300 000 eurolla vuonna 2018 pystytään pitämään olosuhdemaksut lapsille ja nuorille maksuttomina ja toimintaa voidaan pikemmin kehittää kuin jatkuvasti leikata ja rokottaa kaikkia liikkuvia väestöryhmiä, mutta erityisesti heitä, jotka ovat kaupunkimme tulevaisuuden veronmaksajat eli lapset ja nuoret.

Mari Lahti, Liikuntalautakunnan puheenjohtaja, varavaltuutettu

Piia Elo, Valtuustoryhmän pj, valtuutettu