Lietolaisen sivistyshistorian tapahtumasarja päättyy Ilmarisiin

LM/va/7:496: Illmaristen koulu valmistui vuonna 1957.

LIETO. Oikeus oppia – vapaus valita -tapahtumasarjan päättää peruskoulun, lukion ja kansalaisopiston aikaa pohdiskeleva tilaisuus Valinnanvapautta ja elinikäistä oppimista keskiviikkona 15. marraskuuta kello 18 Ilmaristen koululla. Tilaisuutta ennen on mahdollisuus ostaa kahvia 8B-luokan puffetista.

Kokeiluperuskoulu aloitti Liedossa vuonna 1967. Koulujärjestelmän muuttumisesta kuusivuotisesta kansakoulusta yhdeksänvuotiseksi peruskouluksi kertoo Liedon entinen kunnanjohtaja Touko Niemelä. Kolme vuotta kokeiluperuskouluun siirtymisen jälkeen perustettiin Liedon yhteislukio (myöhemmin Liedon lukio). Lukio-opetuksen alkuaikoja valottaa lukiossa sen perustamisesta vuoteen 2004 äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina työskennellyt Marja Lusenius. Äidinkielenopettajan työn lisäksi Lusenius toimi muun muassa lukion vararehtorina ja teki laaja-alaista kehittämistyötä äidinkielen lääninkouluttajana. Opiskelun nykypäivää ja valinnanvapautta esittelevät Liedon lukion opiskelijat Jonna Alikirri, Lauri Ahkera ja Janne Kivimäki.

Samaan aikaan lukion kanssa, syksyllä 1970, alkoi kansalaisopistotoiminta Liedossa. Mahdollisuus niin elinikäiseen oppimiseen kuin valinnanvapauteenkin tuli kaikkien ulottuville. Kansalaisopiston synnystä kertoo opiston pitkäaikainen rehtori Mikko Vahvaselkä. Vahvaselkä toimi LiedonTarvasjoen kansalaisopistossa aluksi sivutoimisen rehtorin sijaisena ja syksystä 1973 alkaen päätoimisena rehtorina. Vahvaselkä jäi eläkkeelle kansalaisopiston vakituisen rehtorin virasta syyskuussa 2001.

Nykyinen Ilmaristen koulu juhlii tänä vuonna kuusikymmenvuotista taivaltaan. Ilmaristen koulu aloitti kansakouluna ja muuttui peruskoulu-uudistuksen myötä ala-asteeksi. Vuodesta 2006 koulu on ollut yhtenäiskoulu, jossa on vuosiluokat 1–9. Ilmaristen koulun vaiheita esittelevät Juha Heikkilä sekä oppilaskunnan edustajiston edustajat. Juha Heikkilä on työskennellyt Ilmaristen koulussa historian, yhteiskuntaopin ja elämänkatsomustiedon lehtorina yhtenäiskoulun alusta asti.

Tapahtuman lopuksi kaikilla on mahdollisuus kertoa omia muistojaan alustusten aiheisiin liittyen.

Tapahtumaan voi tuoda mukanaan lapsuuteen ja koulunkäyntiin Ilmarisissa liittyviä muistoja. Kertyneet valokuvat, esineet, muistot ja muistelut voi lahjoittaa tallennettavaksi Liedon museon kokoelmiin. Tallennus tapahtuu pääosin digitoimalla, ja alkuperäinen aineisto palautetaan, mikäli lahjoittaja ei halua siitä luopua. Museon henkilökuntaa on paikalla tapahtumassa ottamassa vastaan lahjoituksia. Lapsuuden ja koulukäynnin muistojen perinnekeruu jatkuu Liedon museossa vuoden loppuun.

Valinnanvapautta ja elinikäistä oppimista on kahdeksas osa itsenäisyyden ajan lietolaisesta sivistyshistoriasta kertovaa tapahtumasarjaa Oikeus oppia – vapaus valita. Tapahtumasarjan järjestävät Liedon kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimi, Liedon kirjasto, Lieto-Opisto ja Liedon museo. Tapahtumasarjan ohessa Liedon museo järjestää lapsuuteen ja koulunkäyntiin liittyvän perinnekeruun.Tapahtumasarja on osa valtakunnallista Suomi 100 -ohjelmaa.