Kuntapäättäjän kulma: Julkinen päätöksenteko ja sen julkisuus

KOLUMNI. Tasaisin väliajoin sekä kunnissa että valtion tasolla käydään keskusteluja siitä, milloin julkisen päätöksenteon pitää olla julkista. Tähän liittyen yksi mielenkiintoisimmista viimeaikaisista keskusteluista liittyy eduskunnan vierailijatietoihin. Nämä tiedot tuhotaan aina päivän päätteeksi, koska eduskunnan ulkopuolisten ei haluta tietävän, keitä siellä käydään tapaamassa ja miksi.

Suomi on tilastojen mukaan yksi maailman vähiten korruptoituneista maista. Tiedämme kuitenkin, että meilläkin piilokorruptio rehottaa kuin rikkaruohot pellossa. Poliittiseen päätöksentekoon on helppo vaikuttaa kyseenalaisin keinoin, jos siitä ei ole edes pelkoa jäädä kiinni.

Päätöksenteon julkisuus on yksi demokratian kulmakivistä. Hallintoamme on kehitetty ottaen huomioon päätöksenteolle asetetut julkisuusvaatimukset. Kotikunnassani Liedossa, kuten useissa muissakin kunnissa, kuntalaiset voivat jo nyt saada päätöksentekoon liittyvää tietoa verkosta, kohtuullisen helposti ja ajantasaisesti.

Julkisen päätöksenteon kuuluu olla avointa, koska siinä käytetään kansan antamaa valtaa yhteisten rahojen käyttöön. Kansalaisilla pitää olla mahdollisuus kyseenalaistaa päätösten järjellisyys ja tarkoituksenmukaisuus ottaen huomioon, että he maksavat koko lystin. Avoimuuden periaate takaa myös sen, että päätösasiat valmistellaan huolellisesti ja asiantuntevasti.

Tänä päivänä ongelmaksi etenkin valtionhallinnossa on muodostunut se, että päätöksiä tehdään kovalla kiireellä. Se ei sovi demokratiaan, sillä kiire johtaa väistämättä piilotteluun, kähmintään ja asioiden kaunisteluun. Kriittiselle ajattelulle ei anneta aikaa ja asiantuntijoita ei ehditä kuulla.

Täytyy vain toivoa, että kiire ei tartu kuntapolitiikkaan. Luottamushenkilöiden pitää olla hereillä ja muistaa, että heidän vastuullaan on tehdä päätöksiä, jotka kestävät päivänvaloa. Kun kuntalaiset heräävät uuteen aamuun, heidän pitää yhä pystyä luottamaan edustuksellisen demokratia toimivuuteen.

Paljon hallaa voidaan tehdä sillä, että kiire muotoillaan pakon muotoon. Todetaan, että juuri nyt on pakko tehdä tämä kyseinen uudistus, koska muutoin yhteiskuntamme tuhoutuu. Tosiasiassa maailma ei suinkaan tuhoudu, se ei vaan ehkä muutu yhtä nopeasti haluttuun, usein ideologiseen, suuntaan.

Meillä Liedossa ei onneksi hötkyillä. Hallitukset tulevat ja menevät ja niillä on aina kiire jonnekin. Olkoot vaan, meidän jalkamme ovat tiukasti kiinni Aurajoen rantasavikoissa. Ulkoisia uhkia on aina ollut, me käännämme ne mahdollisuuksiksi ja varmistamme, että kaikki kuntalaisemme voivat jatkossakin hyvin. Ja teemme sen avoimesti ja osallistaen, kuten meitä on korkeammalta taholta ohjeistettu.

Minna Ylikännö

Liedon kunnanvaltuuston pj.