Kaarinassa hoidetaan taajamametsiä luontoa kunnioittaen ja asukkaiden ehdoilla

Kuvassa oikealla palkinnon vastaanottaja Tiina Ranki ja Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin puolesta puheenjohtaja Saija Porramo. Kuva: Maarit Koistinen.

Kaarinan luonnonhoitomalli turvaa luonnon monimuotoisuuden, mutta säästää myös rahaa.

KAARINA. Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin vuoden 2017 ympäristöpalkinto on myönnetty Kaarinan kaupungin viherpalveluille. Viherpalvelut otti vuonna 2016 käyttöönsä uuden luonnonhoitomallin, jonka tavoitteena on hoitaa taajamametsiä niin, että ne toimivat viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina, joissa alueen kulttuurihistorialliset arvot tulevat hyvin esille ja luonnon monimuotoisuus turvataan. Ossi Vesalainen Kaarinan kaupungin viherpalveluista kertookin, että Kaarinassa on hyvin omannäköinen malli.

− Teemme metsäympäristöä luonnonsuojeluperiaatteella emmekä talousmetsäperiaatteella. Emme siis käsittele metsiä kauheasti. Aiemmasta poiketen metsätyön loppujälki voi näyttää siltä, ettei ole tehty paljoa eikä se välttämättä näytä työmaalta ulospäin, Vesalainen sanoo.

Viherpalveluiden työntekijät ovat lähteneet käytännön tasolla muuttamaan taajamametsien käsittelyä uuden luonnonhoitomallin mukaisilla toimenpiteillä esimerkiksi lisäämällä metsiin jätettävän lahopuun määrää, säästämällä alikasvospuustoa ja tekemällä tilaa valoa tarvitseville lajeille. Vesalainen kertoo, että myös tässä on ollut opettelunsa, sillä metsurit ja puutarhurit on koulutettu erilaiseen työskentelytapaan.

− Työ on kuitenkin vasta alussa ja jälki tulemaan olemaan vielä erilaista. Puuta poistetaan metsästä vähemmän, mistä tulee myös säästöä. Arvioitu säästö on noin 10 – 20%, Vesalainen sanoo.

Asukkaiden palautetta kuunneltu

Kaarinassa on myös parannettu virkistyskäytön mahdollisuuksia esimerkiksi avaamalla paikoittain maisemia tien varsilta. Mahdollisesti kaatuviin puihin on kiinnitetty huomiota ohjeistamalla turvavyöhykkeen jättämistä asutuksen läheisyydessä, mutta antamalla metsän sisällä olevien kuolleiden pystypuiden jäädä paikoilleen. Poluille kaatuneita puun runkoja on ohjeistettu katkomaan ja siirtämään polun viereen lahopuusta riippuvaisen lajiston elinympäristöksi.

− Luonnonsuojelussa on aina kyse ihmisten välisestä yhteistyöstä. Kaarinassa on esimerkillisellä tavalla onnistuttu huomioimaan metsiin liittyviä erilaisia tarpeita. Tämän aikaansaamiseksi on edellytetty keskustelua rakentavassa hengessä eri toimijoiden välillä. Niin päätöksenteon, suunnittelun kuin käytännön toimenpiteiden toteuttamisenkin yhteydessä, kehuu prosessiin osallistunut metsänhoitaja Mai Suominen.

− Olemme huomioineet asukkaiden mielipiteet. Yleensä heiltä tulee mielipiteitä, että metsää käsitellään vähän liian voimakkaasti ja että vähempikin riittäisi. Toissa talvena oli kovia keskusteluja Kaarinassa ja saimme runsaasti asiakaspalautetta. Olemme tehneet myös yhteistyötä luonnonsuojelupiirin kanssa, Vesalainen kertoo.

Kaarinan kaupunki on lisäksi laajentanut taajamien luonnonhoidon toimintakenttää myös avoimien alueiden kuten esimerkiksi perinnebiotooppien puolelle, mikä lisää kaupungin luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojelupiiri toivoo, että tällainen luonnonhoitomalli leviäisi myös muihin kaupunkeihin. Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin ympäristöpalkinto jaetaan vuosittain henkilölle tai taholle, joka on edistänyt merkittävästi luonnon- tai ympäristönsuojelua Varsinais-Suomessa.

Jaakko Väisänen