Hovirinnan koulun opetus järjestetään kaupungin omissa tiloissa

KAARINA. Kaarinan kaupunginhallituksen aiemmin tekemän päätöksen mukaan kaikki Hovirinnan koulun oppilaat ja henkilökunta työskentelevät väistötiloissa koulun peruskorjauksen ajan. Kaupunginhallitus päätti 6.11. tähän tarvittavista tilajärjestelyistä. Päätöksen mukaan uusia parakkeja ei hankita, vaan hyödynnetään kaupungin omistamia tiloja. Opetusta järjestetään muissa kouluissa ja Littoisten monitoimitalossa. Oppilashuollon ja hallinnon tiloina käytetään Hovirinnan koulun lähellä sijaitsevia Kaarinan Vuokratalot Oy:n asunto- ja toimistotiloja. Väistötilojen toimivuutta arvioidaan kevään 2018 aikana.

Tilojen käyttöä koskevat valmistelut aloitetaan välittömästi. Vanhemmille tiedotetaan käytännön järjestelyistä, esimerkiksi kuljetuksista, mahdollisimman pian Wilman kautta.

Littoisten monitoimitalolla väistötiloina tulevat toimimaan juhlasali sekä kaksi kokoustilaa. Näissä tiloissa opetusta järjestetään yhdelle yleisopetuksen ryhmälle ja viidelle pienryhmälle. Ruokailu järjestetään Hovirinnan väistötiloina toimivissa parakeissa luokkaruokailuna. Hovirinnan koulun keittiö toimii nykyisissä tiloissa palvelukeittiönä. Näiden tilojen käyttökelpoisuus varmistetaan tarvittaessa suojaseinin.

Oppilashuolto ja koulun hallinto sijoitetaan Hovirinnan koulun lähellä sijaitseviin Kaarinan Vuokratalot Oy:n asunto- ja toimistotiloihin. Teknisen- ja tekstiilityön sekä musiikin tunnit järjestetään kaupungin muissa kouluissa. Koulun liikuntatunnit järjestetään ulkoliikuntana sekä käyttämällä muita kaupungissa sijaitsevia liikuntamahdollisuuksia.