Muistojen koulumaailma esittäytyy Liedon Nautelankoskella

Näyttelyssä oleva harmoni on museon käyttökokoelmasta ja vapaasti kävijöiden soitettavissa. Kuva: Nautelankosken museo.

LIETO. Oikeus oppiin – muistojen koulumaailma -näyttely on esillä Liedossa, Nautelankosken museossa vuoden 2018 loppuun. Näyttelyssä perehdytään lietolaisen koulunkäynnin historiaan kiertokoulusta peruskoulun aikaan. Tekstit ovat suomeksi ja englanniksi.

Nykyistä peruskoulujärjestelmää edelsi kansakoululaitos, jonka järjestäminen oli aluksi kunnille vapaaehtoista. Tänä päivänä jokaisella lapsella on oikeus käydä koulua, ja kunnan tehtävänä on huolehtia sekä esiopetuksesta että peruskoulusta.

– Näyttelyn vanhimmat esineet ovat Liedon kiertokoulun pöytä ja penkki. Liedossa kiertokoulua käytiin vuosina 1861–1931 ja Tarvasjoella vuosina 1848–1923, museoamanuenssi Terhi Ykspetäjä-Remes kertoo.
– Osa esineistöstä on kansakouluajalta, mutta esimerkiksi samoja koulutauluja ja täytettyjä eläimiä on käytetty niin kansakoulun kuin peruskoulun aikana, lisää Ykspetäjä-Remes.

Hieman esineistöä on museon omien kokoelmien ulkopuoleltakin.

– Olemme saaneet lainaksi muistokirjoja, joissa on värssyjä koulutovereilta ja opettajilta. Nämä esineet on lahjoitettu museoon digitaalisena, eli ne on skannattu museon kokoelmiin. Niitä voi lukea myös museon nettisivuilta, Ykspetäjä-Remes sanoo.

Muistojen koulumaailmasta kertova näyttely liittyy Liedon eri kouluilla pidettävään tapahtumasarjaan Oikeus oppia – vapaus valita. Tapahtumasarja kertoo lietolaisesta sivistyshistoriasta ja lähti liikkeelle kansanopetuksen alkumetreiltä edeten kohti nykyaikaista valinnanvapautta sekä elinikäistä oppimista.

Sarja jatkuu 13. syyskuuta Pahkamäen koulussa, osoitteessa Vanha Tampereentie 1605, jolloin lietolainen rehtori ja kasvatustieteiden tohtori Ilkka Virta esitelmöi kouluruokailun ja -terveydenhoidon kehityksestä suomalaisissa kansakouluissa.

Tapahtumasarjan järjestävät Liedon kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimi, Liedon kirjasto, Lieto-opisto ja Liedon museo. Tapahtumien toteuttamisessa on mukana paikallisia toimijoita.

Katariina Mäkinen-Önsoy