Esperi Care Oy huolehtii jatkossa Paimion kaupungin vanhusten asumispalveluista

PAIMIO. Paimion kaupunki myy osan ikäihmisten asumispalvelutoiminnastaan hoiva- ja terveyspalvelualan yritys Esperi Care Oy:lle. Kaupassa Hoivakoti Jokilaakson, Paimion vanhainkodin ja Askalan palvelutalon palveluliiketoiminta siirtyvät Esperille elokuusta 2017 alkaen. Lisäksi Jokilaakson hoivakotikiinteistö kuuluu kauppaan. Paimion kaupunki luovuttaa Esperille tontin, jolle yritys rakentaa uuden ja modernin 60-paikkaisen hoivakodin, joka korvaa vanhan Jokilaakson asumisyksikön.

Kokonaisuuden avulla palveluiden laadukas jatkuminen turvataan ja tutut hoitajat huolehtivat asukkaiden hyvinvoinnista jatkossakin. Asukkaat pääsevät muuttamaan uuteen hoivakotiin loppuvuodesta 2018. Kaupassa hoivakotien henkilökunta siirtyy Esperille vanhoina työntekijöinä. Siirtyminen koskee 34 työntekijää.

– Olemme iloisia, että voimme jatkossa vastata Paimiolaisten ikäihmisten laadukkaasta ja hyvästä hoivasta sekä saamme palvelukseemme ammattitaitoisen henkilökunnan. Samalla voimme turvata palvelut ja työpaikat kaupungissa, kertoo Esperin toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni.

– Paimion kaupungin tavoitteena oli saada paikkakunnalle yksityistä palvelutuotantoa, jota meillä ei vielä ikääntyneiden asumispalveluiden osalta ollut. Tavoitteena oli myös palveluiden jatkuvuus eli ikääntyneiden kuntalaisten palveluiden turvaaminen myös tulevaisuudessa sekä työpaikkojen pysyvyys paikkakunnalla. Hoivakoti Jokilaakson kiinteistön tulevaisuus myös huolestutti, toteaa sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen.