Aivotutkija Minna Huotila antaa vinkkejä onnistuneeseen lomalta paluuseen – sekä työntekijöille että työnantajille

TERVEYS. Lomalta palaaminen on monelle stressaavaa. Helsingin yliopiston aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan sekä työntekijä että työnantaja voivat vaikuttaa siihen, että työn pariin palaaminen on helppoa loman päätyttyä.

Work goes happyn ja Yksi elämä -terveystalkoiden keväällä teettämän tutkimuksen perusteella suomalainen työelämä näyttäytyy karuna: työn ja muun elämän yhteensovittaminen koetaan ristiriitaisena, arkea leimaa jatkuva kiire, ja huono esimiestyö yhdistettynä liialliseen itsekritiikkiin vie voimia työikäisiltä. Moni huomaa kehon ja erityisesti aivojen joutuvan tiukkaankin prässiin lomalta palatessa.

– Muisti pätkii, ajatus hyppii asiasta toiseen ja pienet vastoinkäymiset ärsyttävät. Emme ole silloin ollenkaan parhaassa työvireessä, summaa Huotilainen.

Vaikka työelämän olosuhteisiin ei aina voi täysin vaikuttaa, voi aivojaan auttaa sopeutumaan takaisin työn arkeen. Näihin keinoihin kuuluvat paitsi työnantajan tarjoamat joustamisen mahdollisuudet, myös jokaiselle työntekijälle itselleen mahdolliset kikat, joiden avulla aivot saavat pehmeän laskun enemmän resursseja vaativaan työskentelyyn.

Työnantaja, anna lomalta palaavalle aikaa sopeutua

Hyvä työpaikka sallii työntekijöille myös päiviä, jolloin työn intensiteetti on tavallista matalampi. Näin aivoja säästetään kiireisempiin aikoihin. Jos siis mahdollista, olisi työyhteisön hyvä antaa lomalta palaaville työntekijöille hieman helpotusta ensimmäisiin päiviin, ennen kuin keho ja aivot ovat taas tottuneempia arkisen työnteon asettamiin vaatimuksiin, aikatauluihin ja paineisiin. Esimerkiksi kiireellisten ja vähemmän akuuttien tehtävien selkeä erottelu auttaa ensimmäisten päivien tuomaa stressiä.

– Työhön lomalta palaava työntekijä tarvitsee pienen orientoitumisen. Toisaalta juuri silloin mieli voi olla kaikkein avoimimmillaan esimerkiksi työn kehittämisen suhteen, Minna Huotilainen arvioi.

Työnantajan kannattaa kuunnella lomalla rentoutuneen työntekijän ideoita työn arjen kehittämiseksi herkällä korvalla. Olisiko uusista ajatuksista mahdollista kehittää sellaisia käytäntöjä, jotka edistävät työssä jaksamista myös lomien välillä?

Työntekijä, muista maltti

Viimeisiä lomapäiviään viettävän työntekijän mieli alkaa helposti harhailla kohti nurkan takana odottavaa arkea. Millainen sähköpostitulva mahtaakaan olla vastassa, kun työkoneen avaa viikkojen tauon jälkeen? Onko aiemmin lomalta palanneiden työkavereiden vauhtiin vaikea hypätä? Omaa työhyvinvointiaan kannattaa varjella erityisesti lomaltapaluun kaltaisissa työelämän tilanteissa, joissa stressihormonit kääntyvät herkästi nousuun.

– Huolehdi hyvästä nukkumisesta, pyöräile tai kävele edes pieni osa työmatkasta ja muista pitää kahvi- ja lounastauot. Priorisoi odottavat työt: kiireisistä ja tärkeistä aloitetaan, loput odottakoot, Huotilainen neuvoo.