Yhtenäiskouluhanke edennyt päätökseen suunnittelijan kilpailuttamisesta

Yhtenäiskouluhankkeen toteutuessa Henrikin yläkoulu ja Nummen alakoulu yhdistettäisiin Henrikin yläkoulun ja nykyisen lukion tiloihin. Kuvat: Jaakko Virrankoski.

Nousiaisissa vuonna 2014 käynnistynyt yhtenäiskouluhanke on edennyt teknisen lautakunnan päätökseen kilpailuttaa hankkeen arkkitehtisuunnittelu kuluvan kevään aikana. Yhtenäiskoulutoimikunta näkee parhaimpana vaihtoehtona Nummen alakoulun ja Henrikin yläkoulun yhdistämisen nykyisen yläkoulun ja lukion tiloihin, jolloin lukiolle rakennettaisiin uudet tilat kirjaston yhteyteen. Lopullinen päätös asiasta pitäisi olla valmiina elo–syyskuun aikana.

NOUSIAINEN. Nummen koulun korjaustarpeen ja tilanahtauden on todettu olevan ilmeinen ja muutoinkin kouluverkoston on todettu kaipaavan päivitystä.

Monia vaihtoehtoja kolmen nousiaislaisen oppilaitoksen kohtalon suhteen on pyöritelty. Yksi niistä on ollut Nummen koulun remontoiminen ja muuttaminen lukioksi.

Oppilaitosten sijoittaminen samaan paikkaan nähdään asiaa suunnittelemaan perustetussa toimikunnassa kuitenkin parhaimpana ratkaisuna.

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Nousiaisten kunnan sivistysjohtaja Kimmo Jalonen pitää yhtenäiskoulua eri vaihtoehdoista järkevimpänä.

Sivistysjohtaja Kimmo Jalonen perustelee yhtenäiskoulun tarpeellisuutta:

Henrikin koulun kokoiset erilliset yläkoulut alkavat olla menneen talven lumia ja hallintomalliltaan aikaansa jäljessä. Tässä on tavoitteena yhden yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri, mikä on nykylain hengen mukainen, Jalonen sanoo.

Kuntalaisten taholta yhtenäiskouluhanke on saanut pääosin myönteistä palautetta. Erityisesti se, että Santamalassa asuvien juoksuttamisen päättyminen mahdollistuisi uudistuksen myötä, on saanut kiitosta. Näin santamalaisillakin olisi sama koulupaikka esikoulusta yhdeksänteen luokkaan.

Kritiikkiäkin hanke toki on saanut.

Yhtenäiskoulun on sanottu olevan liian iso, mutta nykyajan mittakaavassa se olisi pikemminkin keskikokoinen, Jalonen oikaisee.

Asia on helposti sekoitettu lisäksi kyläkoulujen lakkauttamisiin, mitä puntaroidaan esimerkiksi Paijulan koulun kohdalla. Se kuitenkin on yhtenäiskouluhankkeesta erillinen asia.

Pedagoginen ja hallinnollinen ratkaisu

Totta kai myös hankkeen hinta mietityttää. Sivistysjohtaja kuitenkin toteaa, että melkein saman verran, kuin yhtenäiskoulu, tulisi maksamaan Nummen ja Henrikin koulujen korjaukset edelleen ala- ja yläkouluiksi. Kustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa.

Tämä on pedagoginen ja hallinnollinen ratkaisu. Mikäli yhtenäiskoulua ei päätetä toteuttaa, niin toivottavasti löytyy jokin järkevä vaihtoehto asian ratkaisemiseksi, toteaa Jalonen, joka pitää yhtenäiskoulua tähän asti esitetyistä vaihtoehdoista järkevimpänä.

Yksi yhtenäiskouluhankkeen keskeisimmistä, käytännön toimintaan vaikuttavista ideoista on mahdollisuus yhteen yhteiseen opettajanhuoneeseen.

Hankkeen yhtenäistävää vaikutusta pitää myös opiskeleva kuntalainen hyvänä.

On siinä ihan itua, jos eri asteiden koulut olisivat samassa paikassa, toteaa lukiossa opiskeleva Timi Kauppinen.

Meille asia on oikeastaan ihan sama, koska meidän lapsemme eivät ole enää koulussa, huikkaa Henrikin koulun ohitse kiiruhtava lenkkeilijäpariskunta.

Jaakko Virrankoski