Hovirinnan koulukiinteistön sisäilmaongelmat kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina

KAARINA. Kaarinan Hovirinnan koulukiinteistössä teetettiin keväällä sisäilmakysely kaupungin sisäilmatyöryhmän aloitteesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman kyselyn vastausten perusteella oireiden määrä on osin lisääntynyt tehdyistä korjaustoimenpiteistä huolimatta. Kouluterveydenhoitajan kautta on tullut muutama yhteydenotto.

Oireiluun on suhtauduttu ja suhtaudutaan jatkossakin vakavasti. Vuoropuhelua koulun henkilökunnan kanssa käydään aktiivisesti ja asiaa on käsitelty myös ryhmäpuheenjohtajien kokouksessa. Kaupungin sisäilmatyöryhmä on jo sopinut koulurakennuksen käyttäjille suunnatun keskustelutilaisuuden järjestämisestä toukokuun alkuun. Ryhmän lisäksi tilaisuuteen osallistuvat rakennusterveysasiantuntija sekä lastenlääkäri. Kiinteistön henkilöstölle toteutetaan parhaillaan oirekyselyä. Tämän jälkeen sisäilmatyöryhmä esittää ehdotuksensa asian ratkaisemiseksi. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 8.5.

Sisäilmaa tutkittu ja toimenpiteitä tehty

THL:n kyselyn lisäksi sisäilmaongelmia on tutkittu laajalla sisäilma- ja kosteusteknisellä kuntotarkastuksella v. 2014. Korjauksia on suoritettu kiireellisyysjärjestyksessä ja akuutit toimenpiteet on tehty. Viimeisimpien mittausten analyysien tuloksia odotetaan parhaillaan. Näytteet otettiin kolmesta korjatusta tilasta, joissa on esiintynyt koulun sisäilmaan viittaavia oireita. Eniten oirehtimista aiheuttanut luokkatila on käyttökiellossa, kunnes sen turvallisuus on varmistettu. Koulussa on otettu käyttöön myös erillinen sähköinen ilmoituslomake, jolla vanhemmat voivat ilmoittaa oppilaiden oireista terveydenhoitajalle. Ilmoituksia on tullut useita kymmeniä.

Kiinteistöä korjataan muutoinkin

Hovirinnan koulukiinteistöä korjataan kuntotutkimuksessa ilmenneiden asioiden lisäksi rakennuksen normaalin ikääntymisen vuoksi. Peruskorjauksesta on tehty kattava suunnitelma vuosille 2015–2019. Viimeisen kolmen vuoden aikana korjauksiin on osoitettu noin 2 miljoonaa euroa. Korjauksista aiheutuvan pölynhallintaa suoritetaan esimerkiksi korjattavien tilojen alipaineistamisella. Lisäksi korjausten yhteydessä tehdään tarvittaessa normaalit toimenpiteet, kuten lain edellyttämän asbestikartoitukset.

Hovirinnan kiinteistössä toimivat Hovirinnan koulu, S:t Karins svenska skola, S:t Karins svenska förskola sekä Kaarinan kansalaisopisto ja iltapäiväkerho. Tilantarve-ennusteen mukaan tilat riittävät ainakin parin seuraavan lukuvuoden ajaksi muun muassa auditoriotilan luokkatiloiksi muuttamisen ansiosta.

TSS