Liikenneympäristökysely käynnissä huhtikuun loppuun

Kuva: Seutusanomien kuva-arkisto.

KYSELY. Turun seudun liikennesuunnittelun tavoitteena on saada yhä enemmän myös asukkaiden mielipiteitä kuuluville. Nyt mielipiteitä voi antaa juuri avautuneen kyselyn kautta, joka on tarkoitettu Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon yli 15-vuotiaille asukkaille. Kyselyllä selvitetään muun muassa kävelyn, pyöräilyn, bussi- ja raideliikenteen sekä autoliikenteen kehittämistoimenpiteiden merkitystä ja tarpeellisuutta asukkaiden näkökulmasta.

Asukkaat löytävät kyselyn linkin kuntien nettisivujen kautta ja siihen voi vastata huhtikuun loppuun asti. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Jopo-polkupyörä.

– Vastaavanlaista kyselyä ei ole Turun kaupunkiseudulla aiemmin tehty. Tuloksista saadaan arvokasta pohjatietoa liikennesuunnitteluun, poliittiseen päätöksentekoon ja sitä kautta liikennehankkeiden priorisointiin seudulla, kertoo liikennesuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on, että seudun asukkaat tekisivät arkimatkojaan yhä enemmän kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Kysely on suunnattu kuntiin, joissa on parhaimmat edellytykset kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen lisäämiselle arkiliikkumisessa. Kyselyssä selvitetään vastaajien nykyisiä liikkumistottumuksia, joten samalla se taustoittaa liikkumisen kehitystä seudulla, kun sitä toistetaan tasaisin väliajoin.

Turun seudun liikennejärjestelmätyötä pyritään kehittämään yhä vuorovaikutteisempaan suuntaan osana CIVITAS ECCENTRIC -hanketta. Liikkumisympäristöä koskeva kysely on ensimmäinen merkittävä askel vuorovaikutteisten menetelmien käyttöönottoon.

– Kyselyn kautta saamme liikennesuunnitteluun mukaan asukkaiden kokemusperäistä tietoa nykyisen liikennejärjestelmän haasteista. Mielenkiintoista on myös kuulla, miten asukkaat haluaisivat liikenneympäristöään kehitettävän tulevaisuudessa ja miten he itse olisivat valmiita muuttamaan omia kulkutapojaan, jatkaa Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään seudun jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä. Asukkaiden asenteet ja liikkumistottumukset voidaan huomioida paremmin liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpiteiden painoarvoa mietittäessä sekä vaikutuksia arvioitaessa.

Kyselyn toteuttaa Varsinais-Suomen liitto ja Valonia osana kansainvälistä CIVITAS ECCENTRIC -hanketta. Suomessa hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki. Vuosina 2016–2020 toteuttavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella.

TSS