Kunnasta sivistyskunnaksi

Suomi menestyy osaamisella. Koulutus-  ja kasvatuspalvelut ovat kunnan ydintehtäviä. Sote-uudistuksen jälkeen yli puolet kuntien tehtävistä on koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja sivistyspalveluihin liittyviä tehtäviä.
Koulutus on investointi tulevaisuuteen eikä sitä tule pitää vain kulueränä kunnan budjetissa. Valtio tulee jatkossa maksamaan koulutuksen menoista yhä vähemmän. Kunnan tahto ja koulutuksen resurssit ovat entistä tärkeämpiä.

Koulutusleikkaukset eivät jää huomaamatta aktiiviselta kuntalaiselta. Lomautukset ja sijaiskielto on väärä arvovalinta kuntapäättäjältä. Ne vaarantavat opiskelijan turvallisuutta ja loukkaavat oikeutta saada opetussuunnitelman mukaista opetusta joka päivä.
Erityisluokkia ja -pienryhmiä tarvitaan edelleen, koska joidenkin oppilaiden oppiminen edellyttää pienryhmää. Oppilaalla on aina oikeus tarvitsemaansa oppimisen tukeen.

Varhaiskasvatukseen liittyvillä maksuilla vaikutetaan perheen valintoihin. Kannatan maksutonta osapäiväistä pedagogista varhaiskasvatusta yli 3-vuotiaille lapsille.
Hyviä sivistyspalveluja tarjoava kunta on samalla elinvoimainen ja houkutteleva tuleville muuttajille.
Kunnan tarjoamat kulttuuri- ja vapaan sivistystyön, esim. Raisio-opiston, palvelut tukevat aikuisväestön osaamista ja terveyttä sekä lisäävät seniorien toimintakykyä.

Kuntapäättäjän hyvät arvovalinnat tukevat elinikäistä oppimista, työpaikkojen syntymistä ja ehkäisevät myös syrjäytymistä.

Koulutuksen kohtalo ratkaistaan kuntavaaleissa – kunnasta sivistyskunnaksi!

KM, erityisopettaja Seija Sorsavirta